Meny
Ikon utropstecken

Planerat underhåll på kommunens e-tjänster - störningar kan förekomma. Mer information

Tomtförsäljning Spjösvik

Spjösvik genomgår en långsam förvandling från fritidshusområde till ett modernt bostadsområde för åretruntboende. En attraktiv plats genom årets alla årstider för dig som vill skapa ett boende på kustklimatets villkor, på berghällar av granit.

Hela planområdet har anslutits till det kommunala VA-nätet. Infrastrukturen har uppgraderats med bredare gator, gång och cykelvägar samt parkering. Anläggningarna har asfalterats och området har fått gatubelysning. Föreningen Lyse fiber är aktiv i området och har förberett med ledningsdragning så att alla som vill enkelt kan ansluta sig till fibernätet.

Fyra av sex tomter sålda

Tre av tomterna har fördelats efter turordning i kommunens tomt- och småhuskö och en tomt som inte omfattades av erbjudandet har sålts via förtur. Under hösten pågår arbetet med erbjudande och fördelning enligt turordning av de två tomter som kvarstår.

  • Lyse-Berga 3:62
  • Lyse-Berga 3:70.

Kommunala tomter

Om du är intresserad av att köpa tomt i Spjösvik men inte står i den kommunala tomt- och småhuskön behöver du registrera dig.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se