Meny

Upplevelsenäring

penslar pennor och noter

Kultur- och besöksnäring i samverkan – det är upplevelsenäring 

Samverkan är avgörande

Aktörer inom kultur och besöksnäring är ofta aktiva på samma arena, och ofta med samma publik. Ni bär på platsens identitet och historia och tillsammans kan vi skapa helhetsupplevelser, för både invånare och besökare.

Samverkan mellan kultur- och besöksnäringen och det offentliga har stor potential och med detta projekt vill vi skapa förutsättningar för gemensam upplevelsenäring.

Lysekils kommun kommer genom olika delprojekt arbeta med olika teman och sammarbetspartners.

Delprojekt

Kultur och besöksnäring ökar platsers attraktivitet

I grunden handlar det om att stärka attraktionskraft, platsutveckling och tillväxt i upplevelsenäringen. För att åstadkomma det behöver vi stärka samverkan, se nya utvecklingsmöjligheter och tillväxt av hållbar upplevelseproduktion för kultur- och besöksnäring.

Det är också avgörande att öka förståelse och komptens bland offentliga aktörer för upplevelsenäringen betydelse, det krävs för att få till den samverkan som behövs.

Detta är utgåndpunkterna för Interregprojektet Upplevelsenäring – kultur och besöksnäring i samverkan.

Övergripande projekthändelser

Partners

Partners i projekt Upplevelsenäring är Lysekil kommun, Innovatum Science Center, Trollhättan Stad, Fredrikstad Kommune, Østfold kunstsenter och Visit Fredrikstad & Hvaler.

Varaktighet och finansiering

Projektet pågår 1 januari 2023 - 31 december 2025 och delfinansieras av Interreg Sverige Norge och Fyrbodals kommunalförbund.

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kontaktcenter@lysekil.se