Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Detaljplaner

En detaljplan är ett juridisk bindande dokument som reglerar användning av mark och vatten. Det ger riktlinjer om hur och vad man får man bygga, vilken typ av verksamhet som är tillåten och hur en bebyggelse ska se ut.

På denna sida kan du ta del av våra aktuella detaljplaner utifrån vilket område som de tillhör. Via länken kommer du till vår karttjänst där du kan läsa mer om respektive plan.

Planenheten ansvarar för att ändra eller ta fram nya detaljplaner i kommunen och allmänheten kan påverka processen genom att lämna synpunkter vid flera tillfällen.

Du är alltid välkommen till oss på planenheten med dina frågor eller om det är något du undrar när det gäller framtida planering i kommunen.

Brastad

Bro

Lyse

Lysekil

Skaftö

Har du frågor eller funderingar?

Du är alltid välkommen att kontakta oss.

Kontaktcenter Lysekils kommun
Telefon: 0523-61 30 00
E-post: kommun@lysekil.se