Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Destinationsstrategi Lysekil 2030

Foto på flicka som håller en korg med äpplen.

Inom ramen för utvecklingsområdet "Upplev Lysekil och vår unika livsmiljö" har en destinationsstrategi tagits fram.

Destinationsstrategi Lysekil 2030 ger oss den framtida utvecklingsinriktningen för Lysekils kommun som attraktiv plats året runt.

Det krävs samverkan, förståelse och engagemang mellan flera olika intressenter för att utveckla en plats. En tydlig struktur, tillsammans med en gemensam målbild är grundläggande för en långsiktigt hållbar process.

Strategin skapar tydlighet

Destinationsstrategin ger oss inriktningen för hur Lysekils kommun ska utvecklas som en attraktiv plats året runt - för hel- och delårsboende, potentiella invånare, tillresta besökare, näringsliv och föreningsliv.

Omvärlden förändras allt snabbare och även behov och önskemål hos boende och besökare. Det räcker inte längre med en estetiskt vacker plats för att skapa attraktion, vi måste även fylla den med spännande och intressant innehåll och göra den hållbar och tillgänglig för omvärlden ur både ett fysiskt och digitalt perspektiv.

Besöksnäringen och de kulturella näringarna har en viktig roll att spela för att skapa ett levande innehåll som även berikar de boende. Besökare kan även vara potentiella inflyttare om korten sköts rätt.

Destinationsstrategin är inte en slogan och inget marknadsföringskoncept, utan ett långsiktigt förhållningssätt som skapar hållbara resultat.

Arbetets hittills

Arbetet konkretiseras genom att ta fram programhandlingar för ett antal fokusområden. Föreslagna exempel på fokusområden utgår från Regeringens utredning "Ett land att besöka" SOU 2017:95 samt resultat från regionala och lokala workshops och dialogmöten. Primärt har två fokusområden prioriteras:

  • Besöksservice och turistinformation
  • Evenemangsutredning

Nästa steg

  • Evenemangsorganisation och stöd till evenemangsarrangörer
  • Centrumutveckling
  • Projekt Upplevelsenäring

Under 2024 kommer arbete med att revidera Destionationsstrategin att påbörjas.

Arbetsprocessen

Arbetet med destinationsstrategin startades inom ramen för projekt Urban
Platsinnovation och drivs nu genom avdelningen för hållbar utveckling.

I början av hösten 2018 genomfördes två olika workshops under ledning av analysföretaget Kairos Future. Representanter från föreningsliv, näringsliv, tjänstemän från Lysekils kommun, politiker och andra intressenter deltog.

Onsdagen den 13 mars 2019 antog kommunfullmäktige en destinationsstrategi för Lysekils kommun. I länken ovan hittar du strategin i sin helhet.

I november 2019 höll Therese Lundqvist från Kairos Future en öppen trendföreläsning i kommunens kommunfullmäktigesal. Salen var fullsatt med intresserad allmänhet, företagera, föreningsrepresentatner, tjänstepersoner och politiker. Många var från Lysekil men också från andra kommuner i Bohuslän. Även några långväga gäster från Norge var på plats.

Therese Lundqvist säger efter föreläsningen:

- "Sedan jag själv började som ansvarig för turistinformationen i Lysekil 2013 upplever jag att det stora engagemang för Lysekil som plats verkligen har utvecklats ytterligare. Det finns många drivna och engagerade aktörer som vill utveckla Lysekil till en ännu bättre plats att besöka och bo på. Det var härligt att se en sådan bred uppslutning på föreläsningen och att vi hade en bredd på deltagare i förra årets strategiprocess. Att det nu finns en destinationsstrategi på plats, som är antagen av politiken, innebär ett stort steg framåt och en grundförutsättning för att Lysekil ska utvecklas till en attraktiv plats för både boende och besökare mot 2030. Det ska bli riktigt roligt att följa utvecklingen framöver!"

Dagen efter trendföreläsningen arbetade kommunla politiker tillsammans med Kairos Future och tjänstepersoner från avdelningen för hållbar utveckling med hur de tio övergripande skiftena angivna i destinationsstrategin på bästa sätt ska genomföras.

Om du är nyfiken på workshopparna och andra delar av processen kan du läsa mer i länkarna nedan.

Du kan också läsa intervjun med Cia Säll, destinationsstrateg och projektledare på avdelningen för hållbar utveckling, som i samverkan med Kairos Future har lett arbetet med att ta fram Destinationsstrategi Lysekil 2030.

Publicerade nyheter kring strategin och arbetsprocessen