Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Vi gratulerar Marianne Kleveros som idag erhållit 2021 års folkhälsopris

Folkhälsopriset är instiftat av rådet för folkhälsa och social hållbarhet i Lysekils kommun

Bland totalt 5 värdiga kandidater som nominerats blev det Marianne Kleveros som tog hem 2021 års folkhälsopris. Priset består av ett diplom och en summa av 6000 kr.

Det är rådet för folkhälsa och social hållbarhet i Lysekils kommun, ett politiskt samarbetsorgan mellan Lysekils kommun och Västra Götalandsregionen, som instiftat folkhälsopriset.

Engagemang för rörelse

Marianne nominerades för sitt stora engagemang och sitt entusiasmerande arbete för gymnastik och rörelse hos äldre. Trots att pandemin skapat stora svårigheter för att fortsätta träna och röra på sig har Marianne arbetat vidare med meningsfulla och för många nödvändiga förutsättningar till rörelse.

Motiveringen till pristagaren lyder

Årets pris tilldelas Marianne Kreveros som trots Covid19 pandemins grepp om samhället fortsatt att entusiasmerat människor att röra på sig, likt hon gjort under många år. Glädje och rörelse är två starka byggstenar för folkhälsan, och vi vill därför uppmärksamma Mariannes engagemang med detta pris.

Ska stimulera till förbättrad folkhälsa

Priset syftar till att uppmuntra och uppmärksamma initiativ som stärker och stimulerar en förbättrad folkhälsa i Lysekils kommun. Rådet uppmärksammar särskilt insatser inom arbetet med folkhälsa och social hållbarhet samt arbetet för jämlik hälsa i Lysekils kommun.

I år blev det en annorlunda utdelning med anledning av Covid-19-situationen. Priset delades ut i samband med ett digitalt kommunfullmäktige möte 15/12.