Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lag för cykelhjälm på barn under 15 år

Barn med en cykelhjälm på sig

Lagen säger att alla som är under 15 år ska ha cykelhjälm när man cyklar.

Vi som arbetar med trygghetsfrågor i Lysekils kommun har fått till oss många barn inte använder cykelhjälm. Därför vi vill uppmana alla föräldrar och vårdnadshavare att se till att barnen använder cykelhjälm. Vi vill inte att något barn ska komma till skada på grund av att man inte använt hjälm.

Barn har svårt att bedöma trafiksituationer

Barn upp till cirka 12 års ålder har svårt att bedöma trafiksituationer och saknar förutsättningar för att visa ett trafiksäkert beteende, både på cykel och till fots.
På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer om vilka trafikregler som gäller för cykel.

Regler för cykel - Transportstyrelsen Länk till annan webbplats.

Ökad trafiksäkerhet

Vi kommer att arbeta för ökad trafiksäkerhet i Lysekils kommun eftersom detta är ett av de områden som lyfts i trygghetsenkäten. Mer information om fakta, insatser och aktiviteter kommer här på vår webbplats.

Trygg i Lysekils kommun

Trygg i Lysekils kommun är ett nystartat samarbete mellan Polisen och Lysekils kommun. Syftet med samarbetet är att tillsammans skapa förutsättningar för trygghet i samhället. Detta arbete kräver att många olika aktörer är delaktiga och bidrar med kunskap och engagemang.