Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förstärkt trygghetsarbete – vecka 42

Varje vecka kan du läsa en lägesrapport om det förstärkta trygghetsarbetet i Lysekils kommun.

Som en del i det intensifierade trygghetsarbetet kommer vi berätta om det förebyggande arbetet, vilka funktioner som har varit närvarande på allmänna platser i kommunen samt den gångna veckans händelser och åtgärder.

Kontinuerliga avstämningar med Polisen är en del av det löpande arbetet med trygghet.

Nästa vecka är det höstlov

Nästa vecka får många elever ett välbehövligt lov. För många barn och unga innebär det mer tid än vanligt utan vuxet sällskap och ofta utan vardagsrutiner.

För många barn och unga innebär skollov sovmorgon, att träffa kompisar och hitta på lovaktiviteter. Barn och unga ser ofta fram emot lov för att det blir en viktig paus ifrån rutiner, skola och måsten.

Många barn oroar sig inför loven

Men många barn och unga mår också dåligt och oroar sig extra mycket inför loven. Detta kan ta sig uttryck på olika sätt. Här kan vi som är vuxna och som har barn och unga i vår närhet spela en viktig roll.

BRIS uppger att de som mår dåligt och oroar sig framförallt är barn och unga som känner sig ensamma. Det kan också handla om barn vars familjer lever i en ekonomisk utsatthet. I sådan situation kan loven bli de svåraste perioderna under året. Inför ledighet kan barn och unga också ha höga förväntningar på hur loven ska vara.

Det som också kan hända dem under loven är att deras trygga nätverk försvinner mer eller mindre under en period. Med en liten insats kan du som trygg vuxen göra en stor skillnad. 

Tips till vårdnadshavare och andra viktiga vuxna inför skollov:

  • Tipsa barnet eller den unge om lovaktiviteter och följ gärna med till aktiviteterna.
  • Fråga hur barnet känner inför lovet och försök planera ett lov som blir så bra som möjligt utifrån barnets behov och familjens förutsättningar.
  • Bjud in barn i din närhet som du vet känner sig ensamma eller inte har ett tryggt nätverk. Att känna sig sedd och delaktig kan vara avgörande för ett barns mående.
  • Agera direkt om du ser ett barn som far illa. Säg till andra vuxna som beter sig dåligt eller ta kontakt med socialtjänsten. Alla barn har rätt att känna sig trygga oavsett var de befinner sig.

BRIS telefon och chatt har öppet varje dag året runt mellan klockan 14.00 och 21.00. Telefonnummer hittar du nedan:

Vilka har varit närvarande i kommunen i veckan?

  • Fritidsledare var i tjänst enligt schema.
  • Ett utökat fältteam har varit ute torsdag till söndag, varierande tider under kväll och tidig natt. De har rört sig över stora delar av kommunen och har sökt upp platser där ungdomsgrupper vistats.
  • Polisen har arbetat enligt ordinarie bemanning.

Genomförda aktiviteter vecka 42

Medborgardialog - Att samla in synpunkter och tankar från de som bor och verkar i Lysekils kommun i ett medborgardialogsarbete är en del i det förstärkta trygghetsarbetet. Dialogen är igång och vi samlar in värdefulla synpunkter och idéer. Var gärna med och delta!

Mötesplats Rorkulten - Språkcafé med aktiviteter enligt planering. Har du förslag på aktiviteter och/eller vill du vara en del av ABFs verksamhet på Rorkulten? Kontakta samordnare på ABF, Anders C Nilsson på 073‑501 11 28.

Fritidsverksamheten - Öppen fritidsgårdsverksamhet samt planering inför höstlovsaktiviteter. Personal från fritid stärker vid behov upp inom kommunens övriga verksamheter.

Fritidsenheten - Information har gått ut om utökat föreningsstöd för aktiviteter under höstlovet.

Föreläsning om psykisk (o)hälsa - kunskapshöjande föreläsning öppen för allmänheten.

Information om trygghetstelefonen - har gått ut på hemsida och i kommunens sociala media.

Händelser och åtgärder

Centrala Lysekil

Händelse: Skadegörelse på lås till fastighet
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom fastighetsbolaget

Händelse: Skadegörelse på blecket på entrédörren på en fastighet
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom fastighetsbolaget

Händelse: Inbrott i ett förråd i ett flerbostadshus
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom fastighetsbolaget

Händelse: Brunnslock har flyttats från en gatubrunn på en gångväg i ett bostadsområde
Åtgärd: Hanteras av bostadsbolaget

Händelse: Nedskräpning på förskolegård vilket tyder på att obehöriga har vistats på området.
Åtgärd: Hanteras inom verksamheten

Händelse: Skadegörelse på två olika kommunala fastigheter där rutor har krossats.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Händelsen är polisanmäld.

Händelse: I samband med arbete runt en kommunal fastighet vistades personer i anslutning till platsen och stal arbetsredskap
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten. Händelsen är polisanmäld.

Händelse: Fältteamet träffade två ungdomar varav den ena cyklar utan hjälm och den andra åker hoverboard utan hjälm.
Åtgärd: Samtal med ungdomarna om vikten av att använda hjälm.

Händelse: Fältteamtet får samtal från trygghetstelefonen där inringaren uppger att ungdomar försöker välta en blomkruka som de passerar.
Åtgärd: Fältteamet åkte till platsen. Då var allt lugnt.

Händelse: Fältteamet får samtal om misstänkt skadegörelse på en kommunal fastighet. Inringaren uppger att barn kastar sten mot byggnaden.
Fältteamet mötte inringare på platsen som visade skadeörelsen. Inga barn var då kvar.
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om en ungdomsgrupp som skapar oro i centrala Lysekil.
Åtgärd: Fältteamet åkte dit och då var det inga ungdomar kvar på platsen.

Händelse: Fältteamet kontaktades av ungdomar som vistades i centrum, nattetid.
Åtgärd: Fältteamet skjutsade hem ungdomarna.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om ungdomar som betedde sig på ett sätt som skapade oro.
Åtgärd: Fältteamet samtalar med ungdomarna som lugnar sig och lämnar platsen.

Händelse: Fältteamet har fått flertalet samtal om att det spelats hög musik från fordon i Dalskogen. Uppgifter om att ungdomar dricker alkohol och att flera fordon kommer från andra kommuner. Inringare har även varit i kontakt med Polisen angående händelserna. Det har även inkommit rapporter angående detta till trygghetslänken.
Åtgärd: Fältteamet har samtalat med ungdomar som vistats i området.

Händelse: Fältteamet fick information om en konflikt i en av de kommunala idrottanläggningarna.
Åtgärd: Fältteamet samtalade med ungdomarna och konflikten löstes.

Händelse: Samtal till trygghetstelefonen om yngre ungdomar som kastar saker och slår på olika fastigheter.
Åtgärd: Fältteamet tar kontakt och samtalar med fastighetsägare.

Händelse: Information om skadegörelse på skylt på en kommunal fastighet
Åtgärd: Hanteras enligt rutin inom verksamheten.

Polismyndighetens information för vecka 42

Polismyndigheten anger att det varit lågt inflöde av anmälningar den gångna veckan. Totalt har 22 brott anmälts vilket är ungefär hälften jämfört med samma period föregående år.

En anmälning är våldsrelaterad, fyra skadegörelseanmälningar varav tre ärskadegörelse på fordon och 8 anmälningar om tillgreppsbrott (stöld).

Polisen har under veckan närvarat i kommunen och har fopatrullerat samt genomfört trafikkontroller i kommunen. Under helgen har Polismyndigheten fått flera påringningar som handlat om att A-traktorer stört genom hög musik. Polisen har varit på plats och då bedömdes läget som lugnt.

Polisen har även besökt krogar - nattetid - under den gångna helgen utan några anmärkningar.

Föräldrars ansvar när ett barn misstänks för brott

Utifrån Lysekils kommuns förstärkta trygghetsarbete och arbete med social oro/normbrytande beteende lyfter Polismyndigheten föräldrars ansvar för barn och unga som misstänks för brott.

Föräldrar som har vårdnaden om ett barn kan bli ekonomiskt ansvariga för skador som deras barn orsakat genom brott. Finns två föräldrar har båda, var för sig, ett skadeståndsansvar.

Skadestånd kan krävas:

  • Vid personskador. Det gäller både fysiska och psykiska skador. Hit räknas till exempel utgifter för sjukvård och psykoterapi, men även inkomstförlust på grund av brottet. Personskador omfattar även ersättning för bestående skador.
  • Vid sakskador, det vill säga skador på egendom. Exempel är ersättning för det som har stulits eller för reparationer.
  • Vid kränkning. Ersättning för den kränkning av den personliga integriteten som vissa allvarliga brott innebär.

Var med och bidra

Har du sett något som kan vara bra för Polisen att veta om? Tipsa Polisen på polisen.se Länk till annan webbplats. eller ring 114 14

Du som är vuxen behövs där våra barn och unga vistas. Ta gärna en extra promenad eller besök platser där barn och unga brukar vara. Det ger en ökad trygghet för både unga och vuxna.

Förälder/Vårdnadshavare, bry dig om – i stort och smått. Som förälder eller vårdnadshavare, engagera dig i ditt barn. Vilka kompisar umgås ditt barn med och vad gör de? Vart går de på kvällar och helger? När – och hur – kommer de hem?

Prata med ditt barn och lyssna noga. Prata om risker och problem. Och gör det tidigt, innan de kommer i kontakt med alkohol och narkotika på egen hand. På så sätt kan du hjälpa barnet att förbereda sig mentalt och bygga upp argument och styrka för att säga nej. Visa att du bryr dig och sätter gränser.

Misstänker du att ett barn far illa eller behöver hjälp? Har du misstankar om att ett barn far illa är det viktigt att du kontaktar socialtjänsten och gör en så kallad orosanmälan så att barnet kan få rätt hjälp. En möjlighet att ge tidig hjälp med stöd eller andra insatser kan vara avgörande för barnets framtid och hälsa. Du har rätt att vara anonym.

Akut hjälp. Om du anser att ett barn är i akut fara bör du anmäla detta till socialtjänstens mottagningsgrupp. Om din oro uppstår efter kontorstid ring polisen på telefon 112, eller socialjouren på telefon 0522-69 74 44.

Behöver du stöd i ditt föräldraskap?

Som förälder är du en mycket viktig del i ditt barns liv. Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Det finns hjälp och stöd du kan få inom kommunens verksamheter. Stöd till familjen.

Om du är orolig för någon i din närhet kan du göra en orosanmälan. En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation.

Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på polisen.se Länk till annan webbplats. eller på 114 14.

Användbara telefonnummer

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Om du observerar händelser som du vill informera den kommunala verksamheten om finns nu trygghetstelefonen aktiverad och är öppen dygnet runt, alla dagar i veckan.

Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19.

Ytterligare användbara telefonnummer är:

Det förstärkta trygghetsarbetet

Bakgrund

Efter en eskalerande oro i kommunen har kommunledningen beslutat att intensifiera trygghetsarbetet.

Det ska ske genom en gemensam inriktning och prioritering samt ökad samverkan både i den egna organisationen och med andra aktörer såsom polis och civilsamhälle. Du hittar mer information i länkarna nedan.

Det kommunala uppdraget

Kommunen har olika insatser att sätta in för att påverka en uppkommen situation och komplettera polisens insatser. Vårt huvudsakliga uppdrag är långsiktigt förebyggande genom exempelvis väl fungerande skola, socialtjänst och brottsförebyggande arbete.

Den strategiska samverkan inom trygghetsarbetet i kommunen (enligt metoden Effektiv Samordning för Trygghet, EST) har under det senaste året utvecklats från informationsdelning till gemensamma analyser och gemensamma åtaganden. Detta är en grund för att kommunen samordnat och systematiskt ska kunna identifiera sociala risker samt bemöta social oro och socialt relaterade problem. Även i arbetet med EST samverkar kommunen tätt med Polismyndigheten utifrån de olika uppdrag och möjligheter myndigheterna har att agera verkningsfullt.

Kommunen har också en upphandlad väktartjänst som ronderar i geografiskt prioriterade områden.


Vad ligger utanför det kommunala uppdraget?

Vi får i samband med händelser ibland önskemål om att kommunen ska agera på saker som ligger utanför vårt mandat och uppdrag, exempelvis:

Nationell lagstiftning - Det är riksdagen som fattar beslut om den lagstiftning vi som kommun har att förhålla oss till

Polisens insatser - styrs av Polismyndigheten och nationell lagstiftning och är inget som vi som kommun har beslutsmandat över.

Det operativa arbetet

Fält- och fritidsverksamheten

Fält- och fritidsverksamhetens uppdrag är att finnas i miljöer där ungdomar finns för att skapa relationer med ungdomar. De gör också konkreta insatser tillsammans med skolor, försöker lotsa ungdomar till fritidsgårdarna, kontaktar föräldrar eller gör orosanmälningar till socialtjänsten. Dess närvaro anpassas efter var ungdomarna väntas röra sig.

Under sommarmånaderna arrangeras en mängd olika aktiviteter för barn och ungdomar i Lysekils kommun. Vill du veta mer om detta är du välkommen att kontakta fritidsenheten via kommunens växel på 0523 – 613000.

Socialtjänsten

Socialtjänsten agerar vid orosanmälningar, i första steget genom att bjuda in barn/unga tillsammans med vårdnadshavare till samtal, för att vid behov besluta om eventuell fortsatt kontakt och/eller åtgärder.

Det är viktigt att veta att socialtjänsten i huvudsak bygger på frivilliga insatser. Tvångsåtgärder mot barn och unga kräver starka skäl som beskrivs i lagstiftning och beslutas av rättsinstans. Socialtjänstens olika verksamheter arbetar också förebyggande med föräldrastöd, föräldrautbildningar och samverkan med skola.

Trygghetsvandrarna

Trygghetsvandrarna är en frivillig aktivitet där engagerade vuxna rör sig i de centrala delarna av Lysekil under kvällstid och tidig natt. En trygghetsvandrare är en privatperson som anmält sig till Trygghetsvandrarna för att bidra till ett tryggare samhälle.

Trygghetsvandrarnas uppdrag är att röra sig i de prioriterade områdena med syftet att vara en vuxen förebild och ett medmänskligt stöd, att se och synas, prata med ungdomar och vara en närvarande vuxen. Trygghetsvandrarna vill gärna bli fler så välkommen att vara med!

Fritidsgården Borgen

Borgen finns på Gullmarsborg och har öppet flera kvällar i veckan och arbetar aktivt för att skapa meningsfulla aktiviteter och positiva mötesplatser tillsammans med ungdomarna som besöker fritidsgården.