Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Vet du vad ditt barn eller ungdom gör på sin fritid?

ungdomars skugga faller på kullersten.

Vi har fina barn och ungdomar i vår kommun och dem ska vi vara rädda om. Ett sätt är att prata med dem om riskmiljöer som under vissa tider uppstår på olika platser i vår kommun.

Vi vill uppmärksamma alla viktiga vuxna och föräldrar på riskmiljöer som uppstår på olika platser i vår kommun, framförallt under helger. Dessa riskmiljöer uppstår där många ungdomar, unga vuxna och vuxna träffas i stora grupper. Vi har uppmärksammat att det ibland förekommer alkohol och narkotika på dessa platser - och väldigt få trygga vuxna. Kommunen har ett fältteam som arbetar på kvällar och helger men vi behöve vara fler vuna ute och ni som är vårdnadshavare är viktiga!

Vi vill uppmana alla er som har ungdomar i er närhet att prata med dem om riskmiljöer, alkohol och droger. Var nyfiken på vad din eller någon annans ungdom gör och vilka ungdomen hänger med. Förklara med värme varför du inte vill att ungdomen ska dricka alkohol eller uppehålla sig i miljöer som kan vara en risk för dem.

Rapporter om skadegörelse

Den senaste tiden har flera skadegörelser rapporterats in - särskilt kring Mariedalsskolan - men också i anslutning till andra kommunala fastigheter. Vi har fått information om att personer har sett ungdomar vistas i direkt anslutning till utsatta områden.

Skadegörelse medför självklart ökade kostnader för kommunen. För föräldrar som har vårdnaden om ett barn finns ett lagstadgat ansvar för skador på annans egendom som barnet vållar genom brott.

Vi vill också uppmana er som vårdnadshavare att prata era barn eller ungdomar om de långsiktiga konsekvenser skadegörelse har - för individen själv men också för vår kommun.

Kontakter

Vid akuta händelser och pågående brott ska du alltid ringa 112!

Informera kommunen:

  • Rådgivningstelefon Alla föräldrar stöter någon gång på frågor i sitt föräldraskap som känns svåra och där det kan vara gott att prata med någon. Rådgivningstelefon 0721‑47 46 60
  • Trygghetstelefonen nås på telefonnummer 031-334 12 19
  • Orosanmälan - Är du orolig för ett barn eller ungdom i din närhet? En orosanmälan till socialtjänsten kan vara avgörande för att få till en förändring i deras situation. Mottagningsteamet socialtjänsten / orosanmälan: 072-143 54 90

Informera Polisen - Om du har information om händelser som Polisen behöver kännedom om kan du tipsa dem på eller på 114 14.

Sjukvårdsrådgivning - 1177