Meny

Blivande integrationspedagog gör praktik i Lysekils kommun

Ummu Kavak.

I fem veckor under våren praktiserar Ummu Kavak på avdelningen för hållbar utveckling.

Ummu Kavak bor i Lysekil och läser en yrkeshögskoleutbildning (YH) till integrationspedagog vid Vuxenutbildningen Kunskapsförbundet Väst i Vänersborg.

Utbildningen ger totalt 225 YH-poäng och efter utbildningen kan studenten söka arbete som integrationspedagog, integrationshandläggare, flyktingguide, brobyggare, boendestödjare, elevassistent eller samhällsinformatör.

Viktiga förutsättningar

- Vi som möter nyanlända – i skolor, på arbetsplatser och i boenden – behöver ha god kompetens och kunskap och även en adekvat utbildning om vi ska lyckas med integrationsarbetet. Utbildningen till integrationspedagog ger en god teoretisk grund och möjlighet att omsätta det till praktik är väldigt viktigt för att få en fördjupad förståelse. Jag ser fram emot min praktikperiod och tror att den kommer att ge mig många nya tankar, säger Ummu Kavak.

Praktik en del av utbildningen

En stor del av utbildningen, tio veckor, är så kallat ”LIA” – lärande i arbete. Då är studenten ute och praktiserar sina nya kunskaper i någon av de organisationer som Kunskapsförbundet Väst samarbetar med och som efterfrågar den här kompetensen.

Lysekils kommun är en av samverkansparterna och avdelning för hållbar utveckling har även tidigare tagit emot studenter från utbildningen.