Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Svea har hittat hem

Illustration forskningsfartyget Svea.

Illustration: Skipsteknisk AS

Forskningsfartyget Svea har fått Lysekil som hemmahamn efter att SLU och Lysekils Hamn AB tecknat avtal om kajplats.

Tisdagen den 12 december tecknade Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, avtal med det kommunala bolaget Lysekils Hamn AB, om kajplats i Lysekil för forskningsfartyget Svea.

SLU har fått i uppdrag av den svenska regeringen att beställa och äga fartyget som kommer att bemannas och drivas av Sjöfartsverket. R/V Svea byggs just nu på ett varv i Spanien och kommer att bli ett av världens modernaste forskningsfartyg.

Med hjälp av Svea kommer SLU tillsammans med Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI, att utföra miljöövervakning i Skagerack, Kattegatt och Östersjön.

Viktig pusselbit för maritima Lysekil

Svea beräknas anlända till sin hemmahamn Lysekil i mitten av april 2019 och kommer ha sin kajplats vid Gullmarskajen.

- Det känns tryggt att vi nu har fått en hemmahamn för Svea, dessutom i nära anslutning till vårt Havsfiskelaboratorium. Vi, och de övriga intressenterna, ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med Lysekils kommun i den gemensamma strävan att utveckla den akvatiska forskningen både i västerhavet och andra vatten, säger Erik Fahlbeck, vicerektor vid SLU.

- Att Svea får sin hemmahamn i Lysekil är en viktig pusselbit i utvecklingen med att göra Lysekil till ett ledande centrum för maritima näringar samt forskning och utveckling, säger kommunstyrelsens ordförande Jan-Olof Johansson.

- Vi är glada att i hård konkurrens ha fått det här avtalet till Lysekils Hamn. Som en liten hamn är vi vana att vara flexibla och hitta kundspecifika lösningar, det tror vi har varit avgörande för SLU:s beslut, säger Dan Ericsson, VD för Lysekils Hamn AB.

Kajplats vid Gullmarskajen

Avtalet innebär att Lysekils Hamn iordningställer en del av Gullmarskajen för Sveas specifika behov och bygger ett nytt hamnmagasin för SLU och SMHI. Det kommer också att dras fram el, vatten och avlopp, fiber och fjärrvärme till fartyget.

Investeringarna finansieras genom hyra och hamnavgift från SLU. Avtalet är på 10 år men förhoppningen är att Svea ska ligga kvar i Lysekil hela sin livslängd som beräknas till 30 år.

- Tack vare ett gott samarbete med SLU och ett intensivt arbete av det kommunala hamnbolagets personal och våra kommunala tjänstemän, har avtalet om att förlägga det nya forskningsfartyget i Lysekil kunnat ros i hamn, säger Jan-Olof Johansson.

- Svea är i framkant avseende miljötänk och det präglar också oss när vi iordningställer kajen. Genom att skräddarsy lösningar med bland annat fjärrvärme och landanslutning för el, möter vi SLU:s hårda krav på miljövänlig teknik. Samarbetet med SLU har varit mycket positivt, vi ser fram emot det fortsatta arbetet och att Svea kommer hit i april 2019, säger Dan Ericsson.

Sveas närvaro i Lysekil stärker SLU:s nuvarande verksamhet på Havsfiskelaboratoriet i Lysekil samt befäster Lysekil som ett maritimt centrum. På sikt kommer fartygets närvaro även att ge spridningseffekter till lokala företag i form av servicearbeten.

Mer om maritima Lysekil

Lysekils kommun har identifierat de maritima näringarna som ett styrkeområde på grund av att det finns många framstående företag inom området. Det finns även en bred representation inom marin forskning och utbildning. Maritima Lysekil är därför ett av de politiskt beslutade fokusområdena i Lysekils kommun.

Mer om forskningsfartyget Svea

Forskningsfartyget Svea är designat av Skipsteknisk AS i Norge och byggs av Astilleros Armon i Vigo, Spanien. Beställare av fartyget är Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Sveriges regering.

På SLU:s webbplats finns mer information om Svea.

Foto från avtalsskrivningen.

Klas-Göran Henriksson, styrelseordförande Lysekils Hamn AB, vicerektor SLU Erik Fahlbeck och VD för Lysekils Hamn AB, Dan Ericsson i ett handslag efter avtalsskrivningen.

Foto från Gullmarskajen.

Svea kommer att ha sin kajplats vid Gullmarskajen.

Foto vid överlämnande av gåva.

Kommunalråd Jan-Olof Johansson delade ut en musselskål till Erik Fahlbeck, vicerektor SLU.

Foto på prinsesstårta med namnet Svea.

Svea fick en egen tårta dagen till ära.

Foto från studiebesök Gullmarskajen.

Studiebesök vid Sveas blivande kajplats vid Gullmarskajen.