Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Kan du öppna ditt hem eller dela med dig av din tid?

Tjej i famn 

Det finns barn och unga som inte kan bo hemma eller behöver stöd. De är i behov av en vuxen utöver sina föräldrar – någon som kan finnas där ibland, ofta eller hela tiden. Kanske är denna någon just du?

Vi behöver fler familjehem

Socialstyrelsen genomför under 2024 och 2025 en nationell informationsinsats genom informationskampanjen ”Gör en insats”. Syftet med kampanjen är att rekrytera och säkra tillgången till familjehem och andra viktiga uppdrag så som kontaktfamilj, kontaktperson, jourhem, särskilt förordnad vårdnadshavare och god man för ensamkommande barn. Socialstyrelsen vill även öka kunskapen om vad de olika uppdragen innebär.

Gör en insats

Lysekils kommun arbetar för att barn och ungdomar ska ha goda uppväxtvillkor och bra förutsättningar att växa och utvecklas. Det är viktigt att du som vill ge en hjälpande hand har en trygg och stabil livssituation, engagemang och plats i ditt hem och i ditt hjärta för ett barn. Barn och unga är vår framtid och om du vill göra en insats finns det olika sätt att engagera sig.

Att vara familjehem berikar livet, även fast det är kämpigt ibland
- familjehem i Lysekils kommun

Familjehem

Som familjehem tar du emot barn som av olika anledningar inte kan bo hemma. Barnet kan bo en kortare eller längre tid hos dig.

Kontaktfamilj

Som kontaktfamilj tar du emot ett barn i ditt hem någon eller några dagar i månaden, för att vara ett extra stöd.

Kontaktperson

Som kontaktperson träffar du barnet regelbundet för att umgås och hitta på aktiviteter tillsammans.