Meny
Ikon utropstecken

Det är för närvarande störningar på vissa av kommunens e-tjänster. Felsökning pågår.

Lysekils lokalvårdsenhet en av tre i Sverige med miljödiplom

Lysekils kommuns lokalvårdsenhet har som en av tre kommuner i Sverige tilldelats ett miljödiplom. Diplomet är en utmärkelse till företag, organisationer eller offentliga institutioner för deras arbete med att minska sin påverkan på miljön och främja hållbarhet.

Arbetet började som en tanke för snart tre år sedan utifrån kommunens miljömål och vad lokalvårdsenheten kan göra som bidrag till en bättre miljö. Med hjälp av ett samarbete med Göteborgs universitet och en analys av verksamheten skapades först ett miljöledningssystem. Det visar vilken miljöpåverkan som Lysekils kommun, serviceavdelningen och lokalvårdsenheten har och ger förslag på förbättringsmöjligheter.

Arbetet fortsatte därefter med hjälp av Ekocentrum i Göteborg. Kommunen skapade en miljögrupp, som arbetade med att ta fram de uppgifter som krävdes för att få ett diplom, och enhetens medarbetare fick gå en grundläggande miljöutbildning. I november var det dags för slutrevison och klartecken för diplomet. Detta förnyas varje år utifrån årlig revision och miljöförbättringsförslag.

- Det är väldigt roligt att vi fått denna utmärkelse, säger Ellinor Öststorm, chef för lokalvårdsenheten. Miljödiplomet är ett bevis på vårt fina arbete och ger en ökad yrkesstolthet för medarbetarna. Det gör också att vi kan visa upp vårt engagemang för miljön och marknadsföra oss som en hållbar och ansvarsfull verksamhet.