Meny
Ikon utropstecken

SMHI utfärdar orange varning under måndagen den 12 februari. Mer information

Förlängt IOP-avtal tecknat mellan Lysekils kommun och ABF FyrBoDal

IOP- Idéburet offentligt partnerskap

Ett förlängt IOP-avtal är tecknat mellan Lysekils kommun och ABF Fyrbodal från 1/3 2022- 28/2 2023.

ABF FyrBoDal har sedan mars 2019 varit en spindel i nätet för IOP Rorkulten och den kulturmötesplats som finns på Drottninggatan 4 i Lysekil.

Fokus för Rorkultens verksamheter är att möta prioriterade målgrupper som till exempel individer i risk för utanförskap och/ eller marginalisering, men också nyanlända, före detta nyanlända och personer som står generellt långt ifrån arbetsmarknaden. Verksamheten har fokus på en ökad integration och inkludering, generationsöverbryggande och socialt främjande aktiviteter för en bred målgrupp

ABF FyrBoDal ser med tillförsikt fram emot att tillsammans med Lysekils kommun "Göra en annan värld möjlig" för såväl kommuninvånare, föreningsaktiva och för kommunen som helhet. Vi är medvetna om att kommunikation emellan oss som parter är centralt för att lyckas med vårt gemensamma uppdrag men ser utifrån den dialog som hittills föregått samt de genomförda IOP-åren att vi har god möjlighet att nå reell framgång med vårt samarbete, säger Håkan Chalto, ombudsman på ABF FyrBoDal