Lyssna

Translate site

Translate

Meny

Student 5 juni -20 på Gullmarsgymnasiet

Ett nytt läsår är snart slut, ett läsår som inte blivit som någon av oss hade kunnat förutspå. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill vi göra en student för våra avgångsklasser som är så bra som omständigheterna möjliggör.

Vi kommer att göra en avslutningsceremoni och utspring för eleverna i skolan klassvis.
Alla elever kommer till skolan via gångvägen från Dona bostadsområde.
Varje elev får bara ha två anhöriga vid utspringet för att vi ska följa de rekommendationer som finns. Det kommer att finnas markeringar på gården där anhöriga ska stå. Området runt skolan kommer vara avspärrat och anvisningar om placeringar kommer att finnas. Vi ber anhöriga att inte komma till skolan förrän tio minuter innan utspringet sker. Allt för att inte få för många personer vid skolan samtidigt.

Utspringstider för programmen.
9:45 - Naturbruksprogrammet
10:30 - Marinbiologi
11:15 - Industriprogrammet
11:15 - Byggprogrammet
12:00 - Naturvetenskap
12:45 - Elprogrammet
12:45 - Barn & fritidsprogrammet
12:45 - Restaurangprogrammet
13:30 - Ekonomiprogrammet
14:15 - Samhällsprogrammet
15:00 - Teknikprogrammet