Translate site

Translate

Meny

Läget just nu

Ännu en vecka med distansundervisning på gymnasiet, efter påsklovet har direktiven från Lysekils kommun skärpts så att även personal som kan jobba hemifrån ska göra det. Detta innebär att många av våra lärare undervisar från sina hem.

Förra veckan öppnade Folkhälsomyndigheten upp för att mindre grupper av gymnasieelever kan få komma till skolan för att genomföra vissa moment.
På Gullmarsgymnnasiet kommer vi att låta i första hand elever i årskurs 3 komma in till skolan för att genomföra moment som inte kan göras på distans. Sen kommer elever från årskurs 1 och 2 få komma in och göra praktiska moment i tex kök och verkstäder.

Vi kommer att fortsätta med distansundervisning resten av vårterminen om inga nya direktiv kommer från Folkhälsomyndigheten.

Just nu planerar vi för en student med våra treor där vi samlar dem i mindre grupper och utspritt under studentdagen. Men vi måste ta hänsyn till direktiven från Folkhälsomyndigheten. Mer info kommer längre fram.