Translate site

Translate

Meny

Vård och omsorg – akutsjukvård (Lysekil)

Inriktning akutsjukvård - 3 terminer

Personal med patient på akutmottagning

Utbildningen är på gymnasial nivå och vänder sig i första hand till dig som önskar arbeta som undersköterska i kommunal vård och omsorg. Den vänder sig också till dig som har flerårig erfarenhet men saknar formell utbildning. Kurserna utgörs av karaktärsämnen i gymnasieskolans Vård- och omsorgsprogram samt akutsjukvård.

Undervisningen utgår från ett validerande arbetssätt. Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. APL (arbetsplatsförlagt lärande) ingår i vissa kurser. Du följer handledare enligt schema dag/kväll/helg.

Kursstart: 2020-01-13
Förkunskaper: Grundskolans svenska/ svenska som andraspråk. Bifoga betyg i din ansökan.
Studietakt: Heltid, 3 terminer
Kontaktperson: Studie- och yrkesvägledare, Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se, 0523-61 33 18
Sista ansökningsdag: 2019-12-06

Kurser och poäng

Termin 1
Hälsopedagogik, 100p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200p (varav 5 veckor APL)
Etik och människans livsvillkor, 100p
Specialpedagogik 1, 100p

Termin 2
Medicin 1, 150p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150p
Äldres hälsa och livskvalitet, 200p

Termin 3
Medicin 2, 100p
Akutsjukvård, 200p (varav 4 veckor APL)
Psykologi 1, 50p
Psykiatri 1, 100p