Meny

Industriteknik 1 år, med yrkessvenska (Lysekil). Fulltecknad

Grundläggande yrkespaket med kurser från industritekniska programmet, utformat för arbete inom det industritekniska området. Under utbildningen kan du kombinera yrkeskurser med yrkessvenska.

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. APL (arbetsplatsförlagt lärande) är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många fall leda till jobb efter utbildningen.

Yrkespaketet syftar till att ge dig:

  • Grundläggande kunskap om industriell produktion.
  • Grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och
    industriell utrustning.
  • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet.
  • Språklig utveckling inom yrkesområdet.

Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av läromedel, arbetsskor, arbetskläder samt resor till och från APL-plats, studiebesök mm. Vi använder lärplattformen Vklass och Teams i utbildningen. Du bör därför ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Du kommer att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) cirka 6 veckor under utbildningen.

Kursstart: 2021-01-18

Förkunskaper: Godkänt betyg från lägst SFI C

Studieperioder: 2021-01-18 – 2021-06-04 och 2021-08-30 – 2022-01-14

Studietakt: Heltid, 40 veckor

Kontaktperson: Studie- och yrkesvägledare, Susanna Samuelsson,  susanna.samuelsson@lysekil.se, 0523-61 33 18.

Sista ansökningsdag: 15 december 2020. Sena ansökningar tas emot i mån av plats.

Kurser och poäng

 

Människan i industrin 1 – 100p

Produktionsutrustning 1 – 100p

Produktionskunskap 1 -100p

Svets grund-100p

Materialkunskap 1-100p

Tillverkningsunderlag 1-100p

Datorstyrd produktion 1-100p

Driftsäkerhet och underhåll-100p

Orienteringskurs Yrkessvenska – 200p