Translate site

Translate

Meny

Industri bas, med yrkessvenska (Lysekil). Öppen för sen ansökan!

Grundläggande yrkespaket med kurser från industritekniska programmet, utformat för enklare arbete inom det industritekniska området. Under utbildningen kombinerar du yrkeskurser med yrkessvenska.

Utbildningen är både teoretiskt och praktiskt upplagd. APL (arbetsplatsförlagt lärande) är ett bra tillfälle för dig att prova på yrket och visa arbetsgivaren dina kunskaper. Det kan i många
fall leda till jobb efter utbildningen.

Yrkespaketet syftar till att ge dig:

  • Grundläggande kunskap om industriell produktion.
  • Grundläggande förmåga att arbeta med verktyg och
    industriell utrustning.
  • Grundläggande kunskap om arbetsmiljö och säkerhet.
  • Språklig utveckling inom yrkesområdet.

Utbildningen är kostnadsfri men du ansvarar själv för inköp av läromedel, arbetsskor, arbetskläder samt resor till och från APL-plats, studiebesök mm. Vi använder lärplattformen Vklass i utbildningen. Du bör därför ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Kursstart: 2020-08-31
Förkunskaper: Godkänt betyg från lägst SFI C

Studieperiod: 2020-08-31 - 2021-01-15
Studietakt: Heltid, 20 veckor
Kontaktperson: Studie- och yrkesvägledare, Susanna Samuelsson, susanna.samuelsson@lysekil.se, 0523-61 33 18.
Sista ansökningsdag: Öppen för sen ansökan via formuläret längre ner på sidan!

Kurser och poäng

Människan i industrin 1, 100p
Produktionsutrustning 1, 100p
Svets grund, 100p
Orienteringskurs Yrkessvenska, 200p

Du kommer att vara ute på APL (arbetsplatsförlagt lärande) 2-3 veckor under utbildningen.