Meny

YH Fisk- och skaldjursodling på distans 210 YH poäng. 

Fisk och skaldjursodling

Fisk och skaldjursodling på Campus Väst.

Fisk- och skaldjursodling är en unik distansbaserad YH utbildning som anordnas av vuxenutbildningen i Lysekil.

Information omkommande starter kommer i januari/februari 2022

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled som berör arbete med aquakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara landbaserade fisk-och skaldjursodlingar (RAS och aquaponi) samt till viss del kassodling. Det innefattar hela
produktionsledet. Allt ifrån kläckeri, sättfisk, matfisk, skaldjur, slakt, paketering och distribution. Därefter att saluföra det på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt som tillfredsställer marknadens krav.

I utbildningen ingår kalkylering och ekonomiska beräkningar inom området.

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha kompetens för att enskilt eller i samarbete med andra ta ansvar för en fisk- eller skaldjursodling.

Studieupplägg

Tre fysiska träffar om 4-5 dagar per träff, en träff termin 1 och 2 träffar termin 2. I utbildningen ingår 13 veckor LIA (lärande i arbete). Du kan välja att göra LIA i närheten av din hemort.

Distansundervisningen med webbaserade föreläsningar och instuderingsmaterial ger dig både frihet och ansvar för ditt eget lärande.

Utbildningsplatsen är kostnadsfri för dig som studerar. Du står för resor, kost och logi i samband med träffar och praktik. Du bör ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Kursinformation

Förkunskaper: Grundläggande behörighet. https://www.yrkeshogskolan.se/om-yrkeshogskolan/ansokan-och-antagning/ Länk till annan webbplats.

Studieperiod för 21/22: 2021-08-30 – 2022-06-17. 42 veckor, heltid på distans med tre fysiska träffar.

Utbildningen välkomnar sökande från hela Sverige. Du står för arbetskläder, resor och boende i samband med träffar och praktik. Utbildningen berättigar till studiemedel från CSN.

Kontaktperson: Daniel Krång, daniel.krang@lysekil.se, telefonnummer 070-686 35 98

Sista ansökningsdag till start HT-21: 2021-06-18

I mån av plats tar vi emot sena ansökningar fram till kursstart. Om ansökan kommer in i tid är det större chans att kursen startar.

Kurser

 • Djurhälsa 10
 • Djurhälsa LIA 10
 • Ekonomi och entreprenörskap 20
 • Examensarbete 10
 • Fisk, blötdjur och skaldjurs biologi 10
 • Fiskavel 10
 • Foder och utfodring 15
 • Foder och utfodring LIA 15
 • Industriell symbios 10
 • Introduktion 5
 • Miljöpåverkan LIA 15
 • Miljöpåverkan och vattenkemi 20
 • Produktionsteknik LIA 20
 • Produktionsteknik; fisk, musslor och kräftor, teori 20
 • Slakt 10
 • Slakt LIA 5
 • Tillståndsgivning och myndighetskrav 5

  Summa: 210 YH poäng