Meny

Fisk- och skaldjursodling på distans

Fisk och skaldjursodling

Fisk och skaldjursodling på Campus Väst.

Fisk- och skaldjursodling är en unik distansbaserad utbildning som anordnas av vuxenutbildningen i Lysekil.

Utbildningen ger dig kunskaper och färdigheter i alla produktionsled som berör arbete med aquakulturer med särskild betoning på miljömässiga, hållbara landbaserade fisk-och skaldjursodlingar (RAS och aquaponi) samt till viss del kassodling. Det innefattar hela
produktionsledet. Allt ifrån kläckeri, sättfisk, matfisk, skaldjur, slakt, paketering och distribution. Därefter att saluföra det på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt som tillfredsställer marknadens krav.

I utbildningen ingår kalkylering och ekonomiska beräkningar inom området.

Målsättningen är att du efter avslutad utbildning skall ha kompetens för att enskilt eller i samarbete med andra ta ansvar för en fisk- eller skaldjursodling.

Studieupplägg

Tre fysiska träffar om 4-5 dagar per träff, en träff termin 1 och 2 träffar termin 2. I utbildningen ingår 6-8 veckor APL (arbetsplatsförlagt lärande). Du kan välja att göra APL i närheten av din hemort.

Distansundervisningen med webbaserade föreläsningar och instuderingsmaterial ger dig både frihet och ansvar för ditt eget lärande.

Utbildningsplatsen är kostnadsfri för dig som studerar. Du står för resor, kost och logi i samband med träffar och praktik. Du bör ha tillgång till egen dator och internetuppkoppling.

Kursinformation

Förkunskaper: Godkänt betyg från svenska, grund/svenska som andraspråk

Studieperiod: 40 veckor, heltid på distans.

Utbildningen har riksintag och välkomnar därmed sökande från hela Sverige. Du står för arbetskläder, resor och boende i samband med träffar och praktik. Kontakta oss angående frågor om utbildningen och information angående CSN.

Kontaktperson: Daniel Krång, daniel.krang@lysekil.se, telefonnummer 070-686 35 98

Sista ansökningsdag: Kontakta Daniel Krång

Kurser

  • Vattenbruk, grunder, 100 poäng
  • Fiskodling 1, 200 poäng
  • Fiskodling 2, 200 poäng
  • Vattenbruk, specialisering, 100 poäng
  • Biologi i vattenmiljöer 1, 100 poäng
  • Biologi i vattenmiljöer 2, 100 poäng