Translate site

Translate

Meny

Studiestöd

Studerar du på komvux, folkhögskola eller gymnasiet? Från och med hösten det år du fyller 20 år kan du få studiemedel.

Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar.

För att du ska kunna få studiemedel måste du uppfylla ett antal krav. Exempelvis ska dina studieresultat vara tillräckliga och du kan inte studera på mindre än halvtid. Din ålder påverkar
också om du kan få studiemedel och hur mycket.

Om du är utländsk medborgare gäller särskilda regler eftersom CSN (Centrala studiestödsnämnden) först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Mer information hittar du  på CSN:s webbplats. Det är CSN du ska kontakta för att söka studiemedel.