Meny

Komvux som särskild utbildning

Komvux som särskild vuxenutbildning är en del av vuxenutbildningen med en egen läroplan för intellektuellt funktionshindrade och vuxna med förvärvad hjärnskada.

Lärare och elev planerar tillsammans undervisningen utifrån elevens förutsättningar,
intressen och behov.