Meny

Skolportal

Genom skolportalen Haldor kan barn, elever, vårdnadshavare och personal kommunicera och samarbeta.

Från och med hösten 2021 använder Lysekils kommun skolportalen Haldor för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasie och vuxenutbildning.

I Haldor kan du som vårdnadshavare

  • se nyhetsinlägg och planeringar
  • se vilka uppgifter som är aktuella för ditt barn och när de ska lämnas in
  • ta del av barnets omdömen
  • skicka meddelanden direkt till barnets mentor eller ansvarig pedagog
  • översätta nyheter, meddelanden, planeringar och uppgifter till ett annat modersmål än svenska och få dem upplästa

Logga in i Haldor

Du som är vårdnadshavare kan logga in i Haldor via appen "Haldor Förälder" eller via dator på länken vh.haldor.se Länk till annan webbplats.. Ladda ner appen till din mobiltelefon och logga in med ditt bank-id.

Förälder till barn i förskola och fritidshem

Har du ett barn som går i förskola eller fritidshem behöver du lägga in ditt barns tider för när du lämnar och hämtar ditt barn.

Registrera ditt barns schema i Tieto

För att registrera ditt barns schema behöver du ladda ner appen "Tieto Edu". Du behöver ha både appen "Haldor förälder" och appen "Tieto Edu".

Alternativt kan du också använda en dator och logga in i Haldor vh.haldor.se och komma åt schemadelen i Tieto från Haldor. Logga in på Hadlor med bank-id på vh.haldor.se, välj "Mer" eller "More" i menyn, därefter klickar du på "Schema förskola/fritidshem" och kommer via bank-id åt schemadelen i Tieto där du kan lägga in ditt barns schema.

Om ditt barn går i fritidshem ska du lägga en tid från det att du lämnar på morgonen till skolan börjar samt en tid från när skolan är slut tills barnet hämtas på fritidshemmet. När du lagt ett schema kan du välja om du vill kopiera till fler veckor eller kopiera ett likadant schema till ett syskon. Under menyn "Hjälp" finns instruktioner om hur du lägger in schema.

Uppdatera kontaktuppgifter genom att välja "Visa fyllständig profil" i översiktsvyn. Här kan du kontrollera om dina kontaktuppgifter stämmer eller ändra kontaktuppgifterna och klicka på "Spara".