Meny

Studenten 4 juni - vad gäller?

Gullmarsgymnasiet laddar för årets student, utefter Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Studenten närmar sig och ett läsår är snart slut. Det har varit ytterligare ett läsår som inte blivit som någon av oss hade kunnat förutspå. Utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vill vi göra en student för våra avgångsklasser som är så bra som omständigheterna möjliggör.

Vi kommer att ha en avslutningsceremoni och utspring för eleverna i skolan klassvis, och precis som förra året kommer vi att filma utspringet på vår Facebooksida. Det kommer finnas markeringar utanför skolan om vart anhöriga ska stå. Området runt skolan kommer vara avspärrat och anvisningar om placeringar kommer att finnas.

För att det inte ska var för många personer vid skolan samtidigt, ber vi er anhöriga att inte komma till skolan förrän 10 minuter innan utspringet sker. Hur många anhöriga som får vara på plats återkommer vi om då restriktionerna kan komma till att ändras. Information om detta kommer finnas på Gullmarsgymnasiets Facebooksida och Instagram så snart vi vet mer.

Uppdatering! Beslut finns nu om att tre anhöriga får komma till utspringet.

Tider för utspring

9:45 Naturbruksprogrammet

10:30 Marinbiologisk spetsutbildning

11:15 Industriprogrammet

11:15 Byggprogrammet

11:15 Restaurangprogrammet

12:00 Naturvetenskapsprogrammet

12:45 Ekonomiprogrammet

13:30 Samhällsvetenskapsprogrammet

14:15 Teknikprogrammet

15:00 El- och energiprogrammet

15:00 Barn- och fritidsprogrammet

15:00 Vård- och omsorgsprogrammet