Translate site

Translate

Meny

Fjärrundervisning - högstadiet

Gullmarsskolan 7-9 börjar bedriva fjärrundervisning.

Från och med måndag 11 jan till och med söndag 24 jan kommer fjärrundervisning berivas på Gullmarsskolan.

Elever undervisas från hemmet

Det innebär att eleverna kommer följa undervisningen hemifrån, enligt sitt schema, i realtid.

Huvudman har fattat ett beslut

Beslutet är fattat av huvudmannen genom förvaltningschefen utifrån rekommendation av Smittskydd Västra Götaland.

Syftet med beslutet är att förhindra en ökad smittspridning som kan uppstå efter ett längre lov.

Genom V-klass kommer mer information

Under fredagen kommer Gullmarsskolan 7-9 att skicka ut mer specifik information till vårdnadshavare och elever.

Frågor

Frågor gällande beslutet besvaras av förvaltningschef Lennart Olsson tel 0523-613290

Frågor av praktisk karaktär besvaras av rektor Tiina Hemberg tel. 0523-613274