Meny

Fortsatt hantering av incident med en smällare på Gullmarsskolan

Gullmarsskolans entré

Med anledning av förra veckans incident då en smällare smälldes av i en lokal på skolan kommer följande information.

Det har varit en lugn start på skoldagen. Det fortsatta arbetet är att förstärka med personal i våra korridorer och de som inte har undervisningsuppdrag har pausat sitt inplanerade arbete och finns bland våra ungdomar i korridoren. Det finns också en förstärkning från gymnasiet med socialpedagogresurs. Det är också en polispatrull på plats på skolan.

Förra veckans incident

I slutet av förra veckan och under helgen har många samtal av oroliga vårdnadshavare tagits emot, och vi på skolan fortsätter att samtala med elever som befunnit sig på platsen.

Fortsatt arbete

För att skapa trygghet och studiero har skolans ledning därför beslutat om tillfällig omplacering av två elever (5 kapitel Trygghet och studiero, 12§ Tillfällig omplacering), kommande två veckor.

Under dagen kommer ett kompletterande göras till den polisanmälan som upprättades efter händelsen i förra veckan. Skuldfrågan är en polisiär fråga och vi som skola fortsätter nu att fokusera på trygghet och undervisning.

Vid frågor om händelsen kan ni kontakta:

Tina Hemberg, biträdande rektor telefonnummer 0523-61 32 74