Meny

Trygghetsarbete inom SFI

Elever och lärare

Eleverna har skrivit förslag till kommunen på hur man kan öka tryggheten i Lysekil.

Inom vuxenutbildningen, SFI, arbetar man dagligen med aktuella och riktiga händelser, allt för att förbereda och stärka deras elever för ett liv i det svenska samhället. Läraren Pia Lysberg berättar att eleverna i hennes klass arbetat med texter om trygghet som de sedan har skickat till kommunen.

Förslag på trygghetsarbete

Eleverna har skrivit förslag till kommunen på hur man kan öka tryggheten i Lysekil. Eleverna är kommuninvånare och de har många goda idéer på hur ett trygghetsarbete skulle kunna se ut.

Den här typen av uppgift har många djup och är stärkande såväl för enskilda elever och för deras språkutveckling – språket blir en källa till att få sin röst hörd.

Det är viktigt att våra SFI elever lär sig att använda språket som ett verktyg för ett liv i Sverige. Eleverna på SFI har många olika erfarenheter från sina hemländer och de behöver få komma till tals mer i kommunen – vilket den här uppgiften låter dem göra, berättar deras lärare Pia Lysberg.

Född i Sverige eller något annat land spelar ingen roll

Eleverna har visat kunskaper om trygghetsarbete och diskussionerna har varit många och långa om hur vi i kommunen kan arbeta vidare med det förstärkta trygghetsarbetet. Det spelar ingen roll om man är gammal eller ung – född i Sverige eller i något annat land, vi är många som vill att Lysekil ska vara en trygg stad att bo i.

Vuxenutbildningen är viktig för många människor som vill vara en del av samhället. Jag som lärare på SFI i Lysekil vill att mina elever ser sig själva som en resurs i kommunen med alla åsikter, tankar och kloka idéer säger Pia Lysberg, lärare på SFI i Lysekil.