Translate site

Translate

Meny

Inga elever på skolan-men undervisningen fortsätter

Covid 19 påverkar alla på olika sätt. Den 18 mars ställdes lärare och elever inom vuxenutbildningen inför en ny verklighet som innebar att all undervisning skulle bedrivas på distans.

För lärare och elever på Sfi blev utmaningen stor då vuxeneleverna saknar tillgång till egen skoldator och inte behärskar svenska språket än. De flesta har endast sin telefon som verktyg. Lärarna i de olika kurserna och studievägarna har fått använda sin kreativitet för att hitta framkomliga vägar. Eleverna på Sfi har väldigt varierande skolbakgrund, allt från ingen skolbakgrund till akademiker. För att få de grundläggande kunskaperna i svenska språket erbjuds alla lärarledd undervisning 15 timmar per vecka. Det innebär att undervisningen skiljer sig mycket.

Caroline Sjölöf jobbar med språkutvecklande uppgifter, blogg och chatt via lär plattformen Lunis.

Caroline Sjölöf jobbar med språkutvecklande uppgifter, blogg och chatt via lär plattformen Lunis.

För att individualisera undervisningen skapar lärarna Youtube kanaler som de kan länka till i lär plattformen. Filmer underlättar lärprocessen för de olika momenten eftersom flera av eleverna har svårt att läsa sig till kunskap.

Kristina Hultin och Rania Zaya har både individuella lektioner och för den lilla gruppen via WhatsApp.

Kristina Hultin och Rania Zaya har både individuella lektioner och för den lilla gruppen via WhatsApp.

För många med mycket kort skolbakgrund (Studieväg 1) är inte Lunis så lämpligt. Kristina Hultin och Rania Zaya har både individuella lektioner och i den lilla gruppen även i WhatsApp. Eleverna har fått med sig texter hem i pappersform. Lärarna har läst in dessa, gjort frågor i Office 365 Forms och skapat QR-koder, så att eleverna lätt kommer åt uppgifterna i sina telefoner. Fördelen, som Kristina ser det, är att det nu blir ännu tydligare att undervisningen måste anpassas till den språknivå eleven befinner sig på. Det är ju just den muntliga träningen som är svårast att upprätthålla. I Lunis finns ingen möjlighet till videosamtal. I studieväg tre förbereder man därför även att använda Teams eller Skype.

Vi hoppas på att snart ha eleverna tillbaka för att kunna ge den allsidiga undervisning de behöver för att hitta sig en plats i det svenska samhället.