Translate site

Translate

Meny

Kvalitetsgranskning visar goda resultat för Gullmarsskolan årskurs 7-9

Skolinspektionen har genomfört en kvalitetsgranskning av resultatskillnader i matematik och svenska på Gullmarsskolan 7-9.

Skolinspektionen har undersökt tre områden:

  • Hur skolan analyserar skillnader i elevresultat mellan klasser
  • I vilken utsträckning skolan organiserar verksamheten, så att goda studieresultat främjas för alla elever
  • I vilken utsträckning lärarna får stöd, så att lärarna kan främja goda studieresultat för alla elever

Igår kom det glädjande beslutet att Skolinspektionens utredning visar att verksamheten inom det granskade området fungerar väl. Gullmarsskolan 7-9 är mycket stolta över detta besked!