Meny

Dela sidan på sociala medier

Foto och film vid årets studentfirande

Foto av elever utanför Gullmarsgymnasiet som tar studenten

I syfte att kunna informera om verksamheten kommer Lysekils kommun att fotografera och filma vid årets studentfirande på fredag.

Lysekils kommun kommer att fotografera och filma med drönare vid studentutsläppet nu på fredag. Foto och film kommer att användas i kommunens digitala kanaler, såsom webbplats och sociala medier, för att informera om vår verksamhet.

Betraktas som personuppgifter

Foton och filmer betraktas som personuppgifter även om inte några namn nämns. Vi vill därför informera dig om vår hantering av dina personuppgifter. Lysekils kommun sparar bilder och filmer i vår server och kommer inte använda dessa i kommersiellt syfte. Personuppgiftsansvarig är Utbildningsnämnden.

Kontakta kommunen för mer information

Om du har frågor eller funderingar kring detta kan du kontakta kommunen. Du kan också kontakta oss om du vill att vi tar bort en bild eller ett filmklipp där du medverkar från våra digitala kanaler. Detta gör du enklast genom att kontakta oss via e-post: registrator@lysekil.se.

Du når vårt dataskyddsombud via e-post: dso.lysekil@jpinfonet.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Avspärrning av området

Vi vill också passa på att påminna om att hela området runt skolan kommer att vara avspärrat för fordonstrafik mellan klockan 8.00 och cirka 14.00 nu på fredag den 15 juni.

Det innebär att du som vill möta din student inte parkera inom området så tänk på att komma i god tid. Verkstadsgatan kommer att vara enkelriktad den dagen (för infart) och enbart elevernas ekipage kommer köra ut från skolan på Verkstadsgatan.