Meny

Dela sidan på sociala medier

Samtal om integration

Foto på elever.

Elever från Campus Väst på studiebesök för samtal om integration.

En grupp elever som läser kursen ”Etnicitet och kulturmöte” på Campus Väst besökte kommunhuset en fredag förmiddag i slutet av mars.

Lära mer

Eleverna läser en kurs på det så kallade individuella valet och kursen är öppen för alla elever att söka i årskurs två eller tre. Kursen sorterar inom ämnet sociologi och pågår under ett år. Eleverna som var med vid besöket läser vid samhällsprogrammet eller ekonomiprogrammet årskurs två eller tre.

Målet med studiebesöket var att lära mer om en del av kursens centrala innehåll:

  • Politiska beslut och ställningstagande i samband med migration.
  • Migration, dess bakgrund och konsekvenser för människors levnadsvillkor och delaktighet i samhället.
  • Aktuella företeelser i dagens mångkulturella samhälle och svensk samhällsdebatt om integrations- och segregationsfrågor.

Kloka och engagerade elever

Under studiebesöket träffade eleverna Jessica Södergren som är enhetschef för ett av kommunens HVB-hem (Hem för vård och boende) och Sanna Lannesjö som är integrationssamordnare.

Under några timmar fick eleverna information om Lysekils kommuns arbete med integration, och eleverna ställde frågor om hur kommunen arbetar med nyanlända och asylsökande.

- Det var väldigt givande att träffa dessa kloka och engagerade elever. Det är mycket positivt med ungdomar som är intresserade av samhällsfrågor , säger Jessica Södergren.

Även läraren Lena Hägglund var mycket nöjd med besöket efteråt:

- Jag tycker att gruppen och jag uppnådde det vi önskade med besöket – personliga möten är mycket viktiga och mer givande än att enbart läsa i litteraturen.

Fakta Individuellt val

Ett gymnasieprogram består av olika kurser med totalt 2500 poäng. Inom dessa 2500 poäng finns individuella val som motsvarar sammanlagt 200 poäng.

Syftet med det individuella valet är att eleverna får fördjupa sig i något ämne som de är speciellt intresserad av eller välja kurser som vidgar högskolebehörigheten.

På Campus Väst läses 100 poäng individuellt val i årskurs två och 100 poäng i årskurs tre. Valet görs i V-klass under våren terminen innan kursen startar.