Meny

Dela sidan på sociala medier

Kreativitet och lust att lära

Collagebild med händer i olika färger.

Särskolans verksamhet i Lysekil har fått grönt ljus av skolinspektionen.

Lysekils nya särskola öppnades höstterminen 2016 i nyrenoverade och verksamhetsanpassade lokaler vid Gullmarsskolan.

Tidigare var särskoleverksamheten utlokaliserad på fyra olika platser och tre av dem skulle
slås samman till en.

Verksamhetsanpassad skola

Skolledning och personal har tillsammans format den nya organisationen och tagit fram och utvecklat fungerande arbetssätt och rutiner. Personalen har varit engagerad i byggprocessen med att skapa en verksamhetsanpassad skola.

Arbetet har varit både utmanande och fantastiskt givande. Under våren 2016, när omorganisationen precis startat, gjorde skolinspektionen en planerad inspektion av verksamheten och konstaterade att det fanns brister i verksamheten.

Eftersom särskolan var inne i ett uppbyggnadsskede användes skolinspektionens påpekande av brister som en vägledning i formandet av den nya organisationen.

Uppföljande besök

Skolinspektionen återkom under nuvarande termin för ett uppföljande besök och konstaterade att särskolan följde riktlinjer och lagar på ett föredömligt sätt och att samtliga brister var åtgärdade.

Idag sjuder det av kreativitet och lust att lära och den nya verksamheten har fallit väldigt väl ut.

Frågor

Om du har frågor om särskolans verksamhet är du välkommen att kontakta rektor Ihrén Coleman, ihren.coleman@lysekil.se

Foto på elevarbete med tema havet - krabbor och maneter.

Elverna arbetar bland annat med olika teman, här syns ett kreativt arbete på tema havet.