Meny

Dela sidan på sociala medier

Temadagar på högstadiet

Elever som jobbar i grupparbete.

Eleverna jobbade med kreativt arbete kopplat till temat.

”Rätten att välja sitt liv” med utgångspunkt i Arkan Assads bok ”Stjärnlösa nätter”.

Under sex dagar har eleverna på högstadiet haft temadagar. Temat har varit ”Rätten
att välja sitt liv” med utgångspunkt i Arkan Assads bok ”Stjärnlösa nätter”, som
handlar om hedersrelaterat våld och förtryck.

Eleverna har fått se en inspelad föreläsning av Arkan Assad och de har haft lektioner
och samtal där Barnkonventionen och Assads bok varit i fokus. De har också fått
arbeta självständigt med kreativt arbete kopplat till temat.

Aktuellt ämne

I december deltog flertalet högstadielärare på en föreläsning om hedersrelaterat våld och
förtryck och temadagarna är en vidareutveckling av arbetet. Hedersrelaterat
våld och förtryck är ett aktuellt ämne och enligt Rädda Barnen upplever cirka 70.000 i åldern
16–25 år att de inte får välja själva vem de ska gifta sig med

Källa: Rädda Barnen, www.raddabarnen.se, studie, Stockholms universitet (2009)

Fakta Arkan Assad

Arkan Assad är född 1980 i den kurdiska delen av Irak. Han kom till Sverige 1983 och
växte upp i Eskilstuna. Han är flerfaldig mästare i taekwondo och är idag
verksam som tränare. Han har även gått Stockholms filmskola och arbetat med
radio.

Debutromanen ”Stjärnlösa nätter” är en skildring inifrån av en värld som är verklighet för
många unga människor världen över.

Fakta hedersrelaterat våld och förtryck

Kärnan i hedersnormen är kontrollen av barn och ungas frihet och sexualitet. Kontrollen innebär ofta inskränkningar i barnets livsutrymme och kan sträcka sig från vardagliga former av begränsningar som berör klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och giftermål. I extrema fall resulterar hederstänkandet i tvångsäktenskap, hot om våld, överlagt våld och värsta fall mord.

Det hedersrelaterade våldet utövas ofta kollektivt, av både män och kvinnor. Offren är flickor, kvinnor, pojkar och män, vars familj och närmaste omgivning kan sanktionera våldet. Homo- och bisexuella samt personer med könsöverskridande identitet kan uppleva att de kontrolleras och hotas för att de svärtar ner familjens heder.

Källa: www.raddabarnen.se

Elevernas kollage

Eleverna arbetade kreativt och skapade kollage kopplade till temat. Här syns ett par av kollagen.