Meny

Dela sidan på sociala medier

Glädjande skolresultat

Foto på flicka som gör tummen upp tecken.

Grundskolan i Lysekils kommun klättrar 170 placeringar i SKL:s rapport öppna jämförelser.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) sammanställer regelbundet rapporten ”Öppna jämförelser – grundskola” som beskriver elevernas kunskapsresultat på kommun- och riksnivå genom ett antal nyckeltal.

I den senaste rapporten ”Öppna jämförelser – grundskola 2016” rankas grundskolan i Lysekils kommun till plats 45 av Sveriges 290 kommuner. Detta är en förbättring med hela 170
placeringar jämfört med den senaste rapporten.

Det goda resultatet är en effekt av att Lysekils kommun medvetet och strukturerat arbetar för att förbättra skolresultaten.

-Resultaten ger oss energi och motivation och visar att vi är på rätt väg. Nu får vi sätta oss ner och med rapporten som grund analysera hur vi ska arbeta vidare, säger Lennart Olsson som är chef för utbildningsförvaltningen.

Mer information

På SKL:s webbplats kan du ta del av rapporten i sin helhet och läsa mer om öppna jämförelser.