Meny

Dela sidan på sociala medier

Yrkesinriktad SFI-utbildning ska ge ökad sysselsättning

Svetsklassen på campus väst

Campus Väst satsar på ökad sysselsättning i en yrkesförberedande SFI-utbildning för nyanlända svenskar.

Nu i höst körde Campus Väst igång en ny svetsutbildning för elever som studerar Svenska För Invandrare (SFI). Utbildningen är ett pilotprojekt som pågår under höstterminen. Den har tagits fram utifrån ett behov hos nyanlända svenskar att validera utbildning/erfarenhet från sitt hemland, eller att få yrkeserfarenhet för att kunna fortsätta ut i arbetslivet. Dessutom finns det behov hos lokala företag av den här typen av arbetskraft.

-Svets är en bransch som behöver folk. Tanken med utbildningen är att man som elev ska kunna få praktik och arbete i företagen här i Lysekils kommun. Lärarna är bransch-folk och har företagskontakter vilket är väldigt värdefullt för våra elever, säger Tommy Petterson, rektor för gymnasiet på Campus Väst.

Det var naturligt att starta svetsutbildningen på Campus Väst då det redan finns ett gymnasialt industriprogram med svetsbås och annan utrustning.

Integrerande utbildning

Det var genom medel från ett utökat stadsbidrag i kommunprojektet Integration 2016 som man kunde genomföra utbildningen.

- Det här är en bra satsning från kommunen – det är integration på riktigt. Det är inte bara prat utan man skapar integration. Utbildningen är ett projekt som, om det blir lyckat och får ut folk i arbete, är tänkt fortsätta, säger Tommy Petterson.

Tommy var med och drog igång utbildningen men har nu lämnat över till Lena J Carlstedt som är ny rektor för Vuxenutbildningen och SFI. Lena har en klar bild av fördelarna med den här typen av utbildning.

- Det vi investerar nu får vi tillbaka sen. Ju fler personer som kommer ut i anställning desto mindre kostar det samhället i form av ekonomiskt stöd i framtiden. Vi har även ytterligare en utbildning av den här typen som kallas Språkstödjare. Språkstödjare arbetar både inom kommunal verksamhet och inom den privata sektorn, säger Lena J Carlstedt.

”Jag vill arbeta”

Det är unikt för Lysekils kommun att kombinera SFI med praktiskt yrkesutbildning. Hamdi Basha, en av eleverna som deltar i svetsutbildningen, är från Syrien och kom till Sverige för två år sedan med fru och tre barn. I sitt hemland studerade han juridik och han har också arbetat som guldsmed. Hamdi har redan kommit en bra bit på väg med svenskan och är tydlig i sin målsättning med utbildningen.

- Jag vill få arbete, det spelar ingen roll med vad – svetsare, målare. Bara jag får arbete, säger Hamdi Basha.

Det är nu tolv elever som deltar i utbildningen, alla med olika bakgrund och erfarenhet men grundinställningen är samma som Hamdi Bashas – de vill alla arbeta och ser den här utbildningen som en bra möjlighet.


Positivt för alla parter

Tommy Pettersson ser ett väldigt engagemang från elevernas sida och om man når förväntade effekter är det positivt för alla inblandade parter.

- Kommunen blir glad, företagen blir glada men gladast av alla blir de som får möjlighet till sysselsättning, avslutar Tommy Pettersson.