Meny

Dela sidan på sociala medier

Barn och elevers lärande i fokus

Foto på utbildningschef Lennart Olsson och föreläsare James Nottingham.

Utbildningschef Lennart Olsson tillsammans med föreläsare James Nottingham.

Lärare, förskollärare och pedagoger samlades för en gemensam studiedag.

Fredagen den 16 september samlades alla lärare, förskollärare och pedagoger i Lysekils kommun för en gemensam studiedag.

Temat för dagen var hur man ska jobba med skolutveckling och höja skolresultatet i hela kedjan, från förskola till vuxenutbildning. En handlingsplan är framtagen för att öka skolresultaten i kommunen och studiedagen är en av pusselbitarna i planen.

- Vi har Lysekils kommuns barn och ungdomar till låns under deras uppväxt och möter dem i olika tidsperioder och skolformer. Därför är det viktigt att vi har samma syn på hur lärandet ska utvecklas, säger utbildningschef Lennart Olsson.

Samma uppdrag

På förmiddagen var James Nottingham, känd i skolutvecklingsfrågor med ett speciellt fokus på barns och elevers utveckling och lärande, inbjuden som föreläsare.

- James Nottingham bidrog med både kunskap och positiv energi. Han pratade om hur viktigt det är att sätta upp mål och krav i verksamheten. James Nottingham förtydligade också att vi alla har samma uppdrag oavsett när och i vilken skolform vi möter våra barn och unga, säger Lennart.

Eftermiddagen ägnades åt gruppdiskussioner som kretsade kring hur alla verksamheter kan bidra till gemensamma mål och vilka gemensamma utmaningar som finns. Nästa steg är att arbeta vidare enligt handlingsplanen och ta tillvara de kloka synpunkter som diskussionerna resulterade i.

- Jag är väldigt nöjd med dagen, det här var startskottet och nu arbetar vi vidare tillsammans, avslutar Lennart.