Translate site

Translate

Meny

Interkommunal ersättning

Information till andra huvudmän

Antagning

Vi har ett gemensamt antagningssystem inom Fyrbodal. Du hittar mer information om gymnasieantagningen på www.soktillgymnasiet.selänk till annan webbplats

Interkommunala ersättningar

Kommunens interkommunala ersättningar beslutas per kalenderår före kalenderårets början. Bidraget beräknas enligt de grunder som kommunen tillämpar vid fördelning av resurser till det enskilda programmet i den egna gymnasieskolan.

Avgift tas ut av kommunen/enskild verksamhet där elev studerar om ingen annan överenskommelse finns mellan Lysekil och annan kommun/enskild verksamhet.

Enskild verksamhet har ett momstillägg på 6%. Belopp nedan är per termin.

Lysekil kommuns prislista 2020:

Skriv tabellbeskrivning här

Utbildningskod

Program

Kommunal verksamhet

IKE/termin 2020

Enskild verksamhet

IKE/termin 2020

BA

Bygg och anläggning

73 716

78 139

BF

Barn och fritid

61 067

64 731

EE

El och energi

67 218

71 251

IN

Industriteknik

77 171

81 801

NBDJU

Naturbruk NB19

93 727

99 351

RL

Restaurang & Livsmedel

75 415

79 939

VO

Vård och omsorg

59 192

62 744

EK

Ekonomi

50 894

53 947

NA

Naturvetenskap

52 835

56 005

NANAT0S

Marinbiologi

63 499

67 309

SA

Samhällsvetenskap

51 793

54 901

TE

Teknik

56 434

59 820

Betalningsrutiner

Huvudmän till elever från Lysekils kommun fakturerar elevpengen. Vi använder elektroniska fakturor.

Faktureringsuppgifter

Lysekils kommun tar endast emot fakturor via e-faktura i enlighet med e-fakturalagen som trädde i kraft 1 april 2019.


Kontaktuppgifter för elektronisk fakturering:
Organisationsnummer: 212000-1389
EDI-adress/GLN-kod: 7350034130000
VAN-operatör: Visma
Krav på kundreferens: Ja
PEPPOL ID:
SE:ORGNR 0007:2120001389
GLN 0088:7350034130000


Om ni behöver registerna kommunen som kund i ert affärssystem använder ni följande uppgifter:
Lysekils kommun
Kungsgatan 44
453 80 Lysekil


Observera att fakturor ej tas emot per post till denna adress.
Referenskod eller köparens ordernummer ska anges på fakturan, detta ska uppges till er av beställaren.


Skickar ert företag ett mindre antal fakturor till kommunen och ni inte har ett system som hanterar e-faktura kan ni registrera er faktura manuellt och kostnadsfritt via kommunens hemsida www.lysekil.se


Om det ni ska fakturera inte omfattas av e-fakturalagen ber vi er att kontakta ekonomiavdelningen för mer information om hur era fakturor kan hanteras.
Information om e-fakturalagen hittar ni på www.digg.se


Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta ekonomiavdelningen som ni når genom kommunens växel 0523 – 61 30 00 eller ekonomiavdelningen@lysekil.se
Faktura Faktura

Vid interkommunala ärenden anges alltid referenskod 770001.

Tilläggsbelopp

Andra huvudmän har möjlighet att ansöka om ett tilläggsbelopp för sådana behov som inte kan anses ingå i huvudmannens normala ansvar. Följande information ska lämnas:

  • Beskrivning av elevens behov av särskilt stöd
  • Elevens individuella studieplans och åtgärdsprogram
  • Övrig dokumentation relevant för ansökan
  • Vilka åtgärder som huvudmannen söker tilläggsbelopp för inklusive kostnad

Studieavbrott, studieuppehåll, hög frånvaro, byten

Huvudmannen ska alltid informera hemkommunen vid studieavbrott, studieuppehåll, hög frånvaro eller byten.