Meny

Vård- och omsorgsprogrammet

Foto av elever som sitter i solen utanför Gullmarsgymnasiet

Är du intresserad av människor och tycker om att hjälpa andra? Vill du jobba inom vården och är intresserad av hur kroppen fungerar? På vård- och omsorgsprogrammet får du kunskaper om hur du bemöter och vårdar människor på ett yrkesmässigt sätt.

Möjliga yrken efter Vård- och omsorgsprogrammet

  • Undersköterska
  • Personlig assistent
  • Vårdbiträde
  • Stödassistent

Vård- och omsorgsprogrammet passar dig som vill arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg och med personer som har funktionsnedsättning. Du kan börja jobba direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom yrkeshögskolan. Du kan också välja att att studera vidare på högskolan till exempelvis sjuksköterska.

Det här lär du dig på programmet

På programmet läggs stor vikt vid hälsa och att identifiera ohälsa, funktionsnedsättning, medicin, pedagogik och psykologi. Du lär dig om människors olika behov och förstår vilken betydelse livsstilen har för hälsan. Andra viktiga delar i programmet är dokumentation inom vård och omsorg och arbetsmiljöfrågor - för att undvika arbetsskador och för att bygga upp en god hälsa.

På programmet lär du dig att utföra arbetsuppgifter som krävs i yrkeslivet. Till exempel hjälp med personlig vård, medicintekniska uppgifter, hushållsuppgifter och administrativa och sociala uppgifter.

Yrkesprogram

Vård- och omsorgsprogrammet är en yrkesutbildning, vilket innebär att du kan börja jobba direkt efter utbildningen.

Vård- och omsorgsprogrammet är ett lärlingsprogram där stora delar av utbildningen äger rum på en eller flera arbetsplatser och kallas Arbetsplatsförlagt lärande (APL). Det är ett viktigt inslag i utbildningen. APL ger dig erfarenheter och dessutom kontakter som du kan ha nytta av när du söker jobb. Redan i årskurs 1 är du ute på arbetsplats två dagar i veckan

Kurser och poäng

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1 eller Svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen

Anatomi och fysiologi 1, 50 p
Anatomi och fysiologi 2, 50 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 p
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 p
Gerontologi och geriatrik, 100 p
Hälso- och sjukvård 1, 100 p
Hälso- och sjukvård 2, 100 p
Omvårdnad 1, 100 p
Omvårdnad 2, 100 p
Psykiatri 1, 100 p
Psykiatri 2, 100 p
Psykologi 1, 50p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Social omsorg 1, 100 p
Social omsorg 2, 100 p
Svenska 2 eller Svenska som andraspråk 2, 100 p

Programfördjupning
Räddningsmedicin, 100 p
Vård och omsorg - specialisering, 100 p

Individuellt val - 200 p

Gymnasiearbete - 100 p