Translate site

Translate

Meny

Skolval

Du som vårdnadshavare kan välja vilken skola ditt barn ska gå i.

Skolplacering i förskoleklass inför skolstart 2020

I början av året får du som är vårdnadshavare till ett barn som fyller sex år information om skolstart. Alla barn i Lysekils kommun ges ett förslag på skolplacering utifrån den skola som ligger närmast hemmet.

Om du önskar att ditt barn ska gå på den föreslagna skolan behöver du inte göra något ytterligare, du kommer bli kontaktad under våren för mer information.

Välja skola

Om du önskar att ditt barn ska gå i en annan skola än den föreslagna ska du fylla i och skicka in en Skolvalsblakett. Skolvalsblanketten finns bifogad i det brev som går ut via post samt finns som länk längst ner på denna sida. Skolplacering görs efter detta datum utifrån kommunens urvalskriterier. Båda vårdnadshavare, om det finns två, måste skriva under blanketten för att den ska vara giltig.

Inför läsåret 2020/2021, för barn födda 2014, är sista ansökningsdag för att välja skola den 29 februari 2020.

Behöver ditt barn skolskjuts?

Vid val av annan än föreslagen skola får du som vårdnadshavare själv stå för eventuella resekostnader. Det gäller också om barnet är bosatt i en annan kommun. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för skolskjuts.

Behöver du fritidshem?

Du kan ansöka om fritidshem på den skola där barnet ska gå. Om du arbetar eller studerar och har behov av omsorg före och/eller efter skoltiden ansöker du om plats i fritidshem. För barn som ska börja förskoleklass bör ansökan till fritidshem göras senast 31 mars 2020. Ansökan om fritidshemsplats görs i vår digitala tjänst för barnomsorg;

https://bou.sml-it.se/HCW.Welfare.Common.DesktopWeb?actor=Actor_Relative&idpmethod=SAML&domain=Lysekillänk till annan webbplats

Du loggar in med ditt personnummer och bank-id. För att ansöka om plats i fritidshem klickar du på det barn som ansökan ska gälla och väljer Ansök om barnomsorg. Du behöver också skicka in en inkomstuppgift för att få rätt avgift. Inskomstuppgiften lämnar du genom att klicka på ditt eget namn i samma digitala tjänst och välja Lämna inkomstuppgift.

Skolplikt

Förskoleklassen är obligatorisk för alla barn i Sverige.

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om det finns synnerliga skäl kan den kommun barnet bor i fatta beslut om att barnet får fullgöra skolplikten på annat sätt.

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. För att ansöka om uppskjuten skolgång fyll i blanketten Ansökan om uppskjuten skolplikt som finns längst ner på denna sida.

Har du inte fått information om skolstart för ditt barn?

Om du inte har fått ett brev med information om skolstart för ditt barn vill vi att du tar kontakt med utbildningsförvaltningen.