Meny

Särskola

Särskolan är till för barn som av olika anledningar inte kan läsa enligt grundskolans, gymnasieskolans eller vuxenskolans kursplaner.