Translate site

Translate

Meny

Lov och ledigheter

Ledigheter anmäls via vår skolportal Vklass.

Grundskolans och grundsärskolans mål är att alla elever skall utvecklas och lyckas väl med sina studier. Vid ansökan om ledighet vägs flera faktorer in:

  • Frånvarons längd.
  • Elevens studiesituation och hur angelägen ledigheten är.
  • Elevens möjligheter att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen.

Klassföreståndare kan bevilja upp till 10 dagar i följd, därefter går ansökan vidare till ansvarig
rektor. Skolan erbjuder inte extra stöd eller några extra bedömningstillfällen som en direkt följd av ledigheten.

Skolportalen Vklass

Du som är vårdnadshavare till barn i förskola och skola loggar in med bank-id i skolportalen Vklass för att ansöka om lov/ledigheter för ditt/dina barn.