E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Mariedalsskolan

Maridedalsskolan

Mariedalsskolan är en F-6 skola. Hos oss står eleven i centrum och undervisningens innehåll utgår från individen och gruppen.

Vi värnar om ett gott förhållningssätt och ett gott bemötande gentemot alla som arbetar på skolan och elevernas anhöriga.

Det finns en väl genomarbetad plan för likabehandling och nolltolerans råder mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering.

Vi arbetar med utomhuspedagogik och vill locka till aktiviteter och lek. På vår skolgård finns material att hämta i vårt förråd som kallas ”Rasturangen”. Vårt utomhusklassrum kallar vi ”Läroriket”; detta används både under skoltid och eftermiddagstid på vårt fritidshem.

Mariedalsskolan ligger placerad i närheten av bostadsområdet Mariedal i centrala Lysekil.

Elever och fritidshem

I dagsläget arbetar cirka 370 elever och 55 pedagoger och personal på skolan.

Vi har tre fritidshem för elever i förskoleklass till årskurs 2 samt för elever i årskurs 3-6.