Meny

Mariedalsskolan

Maridedalsskolan

Mariedalsskolan är en F-6 skola. Hos oss står eleven i centrum och undervisningens innehåll utgår från individen och gruppen.

Vi värnar om ett gott förhållningssätt och ett gott bemötande gentemot alla som arbetar på skolan och elevernas anhöriga.

Det finns en väl genomarbetad plan för likabehandling och nolltolerans råder mot kränkande behandling, mobbning och diskriminering.

Under innevarande läsår pågår I-padprojekt i åk 1,2,4 och 5. Alla elever i nämnda årskurser har en egen I-pad. Projektet drivs av skolans ”Förste lärare” som försöker skapa delaktighet för arbetssättet både i grundskolan och på vårt fritidshem. 

Vi arbetar med utomhuspedagogik och vill locka till aktiviteter och lek. På vår skolgård finns material att hämta i vårt förråd som kallas ”Rasturangen”. Vårt utomhusklassrum kallar vi ”Läroriket”; detta används både under skoltid och eftermiddagstid på vårt fritidshem.

Mariedalsskolan ligger placerad i närheten av bostadsområdet Mariedal i centrala Lysekil.

Elever och fritidshem

I dagsläget arbetar cirka 330 elever och 45 pedagoger och personal på skolan.

Vi har fyra fritidshem för elever i förskoleklass till årskurs 2 och ett fritidshem för eleverna i årskurs 3-6.