E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Gullmarsskolan F-6

Gullmarsskolan F-6

Vi skapar utvecklingsmöjligheter för barn och elever i en trygg och mångkulturell lärmiljö.

Vår skola kännetecknas av ett klimat som bygger på en värdegrund som präglas av allas lika värde, mångfald och hållbar utveckling.

Gullmasskolan F-6 ligger centralt placerad i Lysekil i närheten av Gullmarsborgs sim- och ishall.

Våra värdeord

Gullmarsskolan F-6 är en skola med världen i våra klasser. Vi skapar utvecklingsmöjligheter för alla elever i en trygg och mångkulturell lärmiljö, vilka grundas på höga förväntningar och ett starkt engagemang. Vår skola kännetecknas av ett klimat som bygger på en värdegrund som präglas av allas lika värde, mångfald och hållbar utveckling.

Öppet: Här är skolan inkluderande och öppen för olika möjligheter och arbetssätt och här råder en god kommunikation mellan alla – elever, personal och vårdnadshavare. Här råder en öppenhet mellan klassrum, klasskamrater och klasser.

Enkelt: Här strävar vi efter tydlighet och enkelhet i informationsflödet och att göra svåra situationer enkla. Här är alla barn allas barn.

Värdigt: Här har vi ett inkluderande och respektfullt bemötande gentemot alla. Allas röst blir hörd för vi lyssnar på varandra, har en god kommunikation och utgår ifrån att alla kan och gör så gott man kan. Vårt mål är att alla på Gullmarsskolan F-6 ska känna sig trygga och sedda.

En metod som vi använder är 17, 5 och 0. På 17 meters håll - uppmärksamma person, på 5 meters håll - försök att få ögonkontakt och visa att du är på väg fram till personen, på 0 meter-hälsa, fråga ev. om du kan hjälpa till med något. Det är ett sätt att via hälsningsfras respektera och erkänna varandra eller med andra ord ”här är jag” respektive ”jag ser dig”. Elevnivå - Hälsa. Säg till en vuxen om du ser någon som är ensam.

Elever och fritidshem

På Gullmarsskolan går 283 elever från förskoleklass till årskurs 6.

Det finns tre fritidshemsavdelningar:

  • Viken
  • Graniten
  • Gullmaren

Här går 115 elever på de olika fritidshemsavdelningarna.