Translate site

Translate

Meny

Gullmarsskolan 7-9

Gullmarsskolan 7-9

Gullmarsskolan 7-9 är kommunens enda högstadieskola som samlar alla ungdomar mellan 13-16 år. Detta gör skolan till en spännande mötesplats.

Gullmarsskolan 7-9 är en växande skola som tar emot många nya elever och klimatet på skolan ska präglas av värdeorden; öppet, enkelt och värdigt. Alla elever möts utifrån förhållningssättet: ”Alla barn gör rätt om de kan”.

Skolan arbetar strategiskt och systematiskt med både trygghet, trivsel och ökad kvalitet.

Vi lär oss för livet så att vi kan nå vår högsta potential.

Elever och verksamhet

I dagsläget går ungefär 440 elever i skolan. Eleverna och lärarna är organiserade i tre arbetslag och 19 klasser. Därtill finns ett resursarbetslag som stödjer lärare och elever i deras arbete.

Gullmarsskolan 7-9 delar lokaler med sär- och träningsskolan, vilket är en
stor vinst och hjälp i arbetet för ökad tolerans och lika värde.

Utvecklingsområden läsåret 2019/2020 är delaktighet och elevinflytande, samplanering, sambedömning och kollegial coaching, resultatanalys och digital utveckling.

Skolan arbetar med "de magiska fem" för att skapa studiero och en tillgänglig lärmiljö för alla elever. De magiska fem är en tydlig start på dagen, tydlig tavelstruktur, planeringsschema för samtliga lektioner och lektionsaktiviteter, datorlocket nerfällt vid lektionsstart och tydligt lektionsavslut.

Ett närvaroteam arbetar aktivt med att främja närvaro och förebygga problematisk skolfrånvaro.

Önskar du komma i kontakt med skolan, kontakta vår administratör Jannice Melander som kan hänvisa dig vidare, tel. 0523-61 32 73.