Meny

Dela sidan på sociala medier

Gullmarsskolan 7-9

Gullmarsskolan

Gullmarsskolan är kommunens enda högstadieskola som samlar alla ungdomar mellan 13-16 år. Detta gör vår skola till en spännande mötesplats.

Vi är en växande skola som tar emot många nya elever och klimatet på skolan ska präglas av värdeorden; öppet, enkelt och värdigt.

På Gullmarsskolan arbetar vi strategiskt och systematiskt med både trygghet och trivsel och ökad kvalitet. Vi arbetar bland annat med temadagar vår och höst, fredagsdiscon, ringdans,
elevråd, internationella faddrar, trivsel och trygghetsenkät samt trivselgrupp.

Vi lär oss för livet så att vi kan nå vår högsta potential.

Elever och verksamhet

I dagsläget går ungefär 460 elever i skolan. Eleverna och lärarna är organiserade i tre arbetslag och 19 klasser.

Gullmarsskolan delar lokaler med sär- och träningsskolan, vilket vi ser som en
stor vinst och hjälp i vårt arbete för ökad tolerans och lika värde.

På Gullmarsskolan finns olika stödverksamheter:

  • Centralen
    Arbetar med specialundervisning, både genom enskilt stöd, gruppstöd och när det gäller skolans arbete med extra anpassningar.
  • Studiegården
    Arbetar med de elever som av olika anledningar har behov av mer struktur och lugn och ro.
  • Språkcentrum
    Arbetar bland annat med två förberedelseklasser och har tillgång till studiestödjare,modersmålsundervisning, engelskastöd, kartläggare samt en samordningsfunktion.