E-tjänster

Lediga jobb

Upplev Lysekil

Kartportal

Anslags-tavla

Lyssna

Meny

Bro skola

Bro skola

Bro skola är en liten skola där det är lätt att känna gemenskap.

Bro skola är en landsbygdsskola. Den är belägen i en rik kulturbygd med naturen in på knuten som utnyttjas mycket i undervisningen.

Elever och fritidshem

På skolan finns detta läsår 48 elever och vi har verksamhet från förskoleklass till årskurs 3.

Vi erbjuder också skolbarnsomsorg på vårt fritidshem för elever på skolan.