Meny

Grundskolor

Grundskolan omfattar förskoleklass och nioårig grundskola.

Förskoleklass

Skolplikten gäller från och med höstterminen det år barnet fyller sex år och börjar förskoleklass. Det innebär att förskoleklassen är obligatorisk.

Förskoleklass är till för att förbereda inför skolstarten och är en kombination mellan förskolans och skolans arbetssätt och pedagogik.

Förskoleklass ingår i grundskolan och i Lysekils kommun finns förskoleklass på alla skolor som har klasser från förskoleklass till årskurs sex. Det kostar inget att gå i förskoleklass.

Fritidshem

Alla f-6-skolor i Lysekils kommun och erbjuder skolbarnomsorg, fritids och fritidshem, för barn 6-13 år.

I fritidshemmet vistas ditt barn under den skolfria delen av dagen samt under lov
från förskoleklass och skola.

Fritidshem finns på alla skolor i kommunen och du ansöker om plats via vår e-tjänst du hittar via länken nedan.

Ditt barn kan gå på fritidshem till och med vårterminen det år då barnet slutar årskurs 6. Platsen sägs inte upp automatiskt utan måste sägas upp genom att skicka ett mail om detta till utbildningsforvaltningen@lysekil.se

Skollag och läroplan

Information om skollag och läroplan för grundskolan hittar du på Skolverkets webbplats.

Läsårstider

Information om när varje termin börjar och slutar samt när det är lovdagar finns att läsa under Stöd och hjälp på sidan Läsårstider.