Meny

Hjälpreda för infekterade barn och elever

Impetigo/svinkoppor
Yttrar sig oftast som sår vid näsa/mun. Är mycket smittsamt! Var noga med handhygien och använd inte samma handduk. Utifrån ålder och mognad görs bedömningen om de kan vara i skolan. De bör däremot inte vara med vid aktiviteter som gymnastik, bad eller matlagning. Vid utbredda svinkoppor, kan tablettbehandling med antibiotika behövas. Eleven är då smittfri efter 2-3 dagar. Små barn (förskola) bör vara hemma tills de är smittfria.

Mollusker
En virusinfektion. Behöver vanligtvis inte behandlas. Smittar inte.

Magsjuka
Inga barn med kräkning eller vattentunna diarré skall vistas i skolan. Speciellt försiktighet efter utlandsvistelse. Var noga med handhygienen. Viktigt att ge extra dryck samt uppmärksamma barnets allmäntillstånd. Eleven skall vara hemma två "magfriska" dagar (48 timmar efter sista kräkning/diarré). Barn i skolan ska stanna hemma minst ett dygn efter det blivit friskt. Mindre barn i förskolan ska vara hemma två dygn(48 timmar) efter sista kräkning/diarré.

Maskinfektioner
Orsakas ofta av springmask. Receptfria läkemedel finns på apoteket. Hela familjen bör behandlas. Eleven kan vara i skolan.

Ögoninfektioner
Röda irriterade ögon i samband med förkylning orsakas vanligen av virus och behöver inte behandlas. Om ögonen är smetiga, tvätta med ljummet vatten flera gånger om dagen i 4-5 dagar. Ibland behövs behandling med ögonsalva efter kontakt med vårdcentralen och är efter behandlingen vanligtvis smittfri efter någon dag och kan återgå till skolan.

Bakterieinfektioner till exempel hals- eller lunginflammation
Efter behandling med antibiotika anses eleven inte vara smittförande efter 3 dagars behandling och symtomfrihet utan kan gå till skolan. Syskon utan symtom behöver inte stanna hemma.

Feber
Eleven bör vara hemma minst en feberfri dag, men viktigast är allmäntillståndet.
Viktigt för oss ALLA är att tänka på handhygienen och att hosta och nysa i armvecket.

Löss (är ingen infektion)
Huvudlöss kan finnas i både kort och långt hår och även om vi är noggranna med vår hygien. Är det konstaterat att eleven har löss får denne inte gå till skolan innan behandling. På apoteket finns receptfria preparat som rekommenderas. Observera att ENDAST den elev som har löss skall behandlas. Viktigt att informera skolan och kamraters vårdnadshavare om ni upptäckt löss. Kontrollera regelbundet elevens hår med en så kallad luskam. Har flera elever löss i skolan, finkammar alla vårdnadshavare sitt/sina barn en period. Eleven kan vara i skolan direkt efter behandling.

Eleven skall orka med skolans normala verksamhet.
För vidare information och råd, se även www.1177.se (sjukvårdsrådgivningen).