Meny

Trötens förskola

Trötens förskola

På Trötens förskola arbetar vi med barnens språkutveckling i alla situationer under hela dagen.

Leken står i fokus för det sociala samspelet och det livslånga lärandet. Vi arbetar också med barnens positiva självbild och dokumenterar barnens lärande i projektböcker.

Trötens förskola är beläget i Trötens bostadsområde i östra Lysekil med närhet till varierad natur med både skog och vattendrag. När du ansöker om plats uppger du östra området. 

Avdelningar

Förskolan har tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år men vi ser huset som en helhet. På förskolan har vi ett gemensamt tema som bidrar till att knyta samman husets verksamhet.