Meny

Mariedals förskola

Mariedal förskolan

Mariedals förskola har en stor härlig gård med skogen inpå knuten.

Här vi kan erbjuda många och varierande lekmöjligheter för barnens lärande och utveckling. Vi tror att samspelet mellan barn och utmanande vuxna gör lärandet lustfyllt och stimulerande.

Mariedals förskola ligger bredvid Mariedalsskolan och ingår i östra förskoleområdet. När du ansöker om plats uppger du östra området. 

Avdelningar

Förskolan har åldersintegrerade grupper med två hemvister med yngre barn 1-3 år och två hemvister med äldre barn 3-5 år. Vi har eget kök med kokerska.