Meny

Färgaregatans förskola

Färgaregatans förskola är en mötesplats för Badhusberget och Kronbergets förskolors 5-åringar.

Färgaregatans förskola är en mötesplats för Badhusberget och Kronbergets förskolors 5-åringar. På Färgaregatans förskola får barnen möjlighet till nya utmaningar och upplevelser. Verksamheten skapar processer för samspel och lärande inför övergången till förskoleklassen.

  • På Färgaregatans förskola utgår vi från att barn är kompetenta.
  • Det är barnens intressen och erfarenheter som styr verksamhetens projekt och miljöer.
  • Verksamheten skapar möjligheter för att barn ska kunna lära på flera olika sätt.
  • Färgaregatans förskola är en mångkulturell mötesplats där flera olika språk berikar varandra.
  • I mötet med varandra utvecklas vi tillsammans.

Vision

Nyfikna och reflekterande barn behöver nyfikna och reflekterande vuxna, tillsammans kan vi begripa begreppen för att greppa världen.

Ledstjärnor

Våga, Vilja, Växa, Mötas.

Ansök om plats

Färgaregatans förskola ligger i anslutning till Gullmarsskolan i västra området, när du ansöker om plats uppger du västra förskoleområdet.

Ansökan görs i e-tjänsten Förskola och fritidshem - ansökan, inkomst, uppsägning som du hittar via länken E-tjänster och blanketter nedan.